En sköterska och en äldre kvinna som skrattar

Äldreomsorg

God hygien är av största vikt inom äldreomsorgen. Lösningar från Tork uppfyller de hårda hygienkraven och förbättrar upplevelsen för vårdtagare.