Bättre hygien. Bättre äldreomsorg.

Bättre hygien. Bättre äldreomsorg.

Tork hygienlösningar är certifierade med Easy to use och ger dina vårdtagare större självständighet, minskar risken för infektioner och ökar hygien och effektivitet på din vårdplats.

Underskatta aldrig hur värdefull en stunds självständighet kan vara

Lösningar från Tork är certifierade med Easy to use* och kan placeras på flera olika ställen för förbättrad tillgänglighet och ökad självständighet för vårdtagare. De underlättar för boende som har begränsad muskelstyrka och har svårt att använda dispensrar.

Rekommenderade produkter