Kontor

Kontor

Att förbättra städkvaliteten och hygienen på kontoret utan att den operativa effektiviteten äventyras och samtidigt leva upp till förväntningarna på hållbarhet är en ständig utmaning för varje facility manager och städföretag inom commercial offices.  


Pandemin har inneburit att ökade krav ställs på rengöring och desinficering och en ökad tillämpning av den så kallade hybridarbetsmodellen, där närvaron på kontoren varierar, gör det svårt att planera kontorsverksamheten. För att möta utmaningarna och säkerställa hälsa och trygghet på arbetsplatserna behövs effektiva system och smartare arbetssätt. 


Med datadriven städning och produkter som är enkla att använda och inte tar slut oväntat kan du både förbättra städkvaliteten och arbeta effektivare. De hjälper dig att få kontroll, hantera oväntade situationer och erbjuda en hygienisk och trygg upplevelse för besökare samtidigt och ger samtidigt lägre klimatpåverkan. 

undefined
Ta del av ekologiska trender

Personalens förväntningar på hållbarhet

Ladda ner nu