Toalettutrymmen

Börja där du kan påverka mest för att få färre klagomål: 71 % av städpersonalen är överens om att de skulle få mer tid över till andra städuppgifter om det gick snabbare och lättare att fylla på dispensrarna.*  Se till att städning och underhåll av toalettutrymmen sköts bra och effektivt med hygienlösningar som frigör tid för andra uppgifter. Bättre städkvalitet för bättre trivsel på jobbet.

Tala med en hygienexpert

Boka ett samtal idag för att få veta hur bättre städkvalitet leder till bättre trivsel på arbetsplatsen.

Friskrivningsklausuler

* Juni 2022 Beteendeundersökning - Kvalitativ och kvantitativ undersökning inom kontorssegmentet med 600+ respondenter i Nordamerika och Europa 

** Sparade koldioxidekvivalenter är beräknade per månad för ett genomsnittligt kontor med 800 anställda. Uppskattningen bygger på en livscykelanalys för EU-genomsnittliga villkor som verifierats av tredje part. De processer för alternativ användning av färskfiber och energi som har undvikits har tagits med i beräkningen. Den potentiella mängden sparade kg koldioxidekvivalenter har beräknats baserat på resultatet av livscykelanalysen och den samlade vikten som rapporterats till oss. Uppskattningen bör inte användas för beräkningar av koldioxidavtryck eller i rapporteringssyfte.