Upprätthålla hygienefterlevnad och öka produktiviteten

Upprätthålla hygienefter-levnad och öka produktiviteten

82 % av produktionschefer har upplevt minskad produktion på grund av att hygienprotokollen inte följs. Förutom att hantera utmaningar när det gäller att uppfylla livsmedelssäkerhetsprotokoll måste produktionschefer stödja produktivitet och hållbarhet. Här är vad vår senaste undersökning av produktionschefer visade.*

Specialbyggd för livsmedelsbearbetningsmiljöer

Specialbyggd för livsmedelsbearbetningsmiljöer

Tork Washstation-system med hög kapacitet säkerställer att pappershanddukar alltid finns tillgängliga för handtvätt. Den slitstarka, vattentåliga designen håller påfyllningarna skyddade under sprayning, det betyder även att dispensern inte behöver täckas över eller tas bort under rengöring, vilket ökar effektiviteten.

Produktrekommendationer

Kontakta oss för anpassade platsrekommendationer för din anläggning

Referenser

 
* 2021 års undersökning genomförd av PRS Invivo mellan mars 2020 och mars 2021. Undersökningen omfattade USA och Tyskland med 100 respondenter på varje marknad. 
 
**  2021 års undersökning genomförd av PRS Invivo under mars 2021. Undersökningen omfattade USA och Tyskland med 100 respondenter på varje marknad.