Vilken är din färg?

Färger påverkar människors humör och beteende, och även om det finns många saker i en restaurang som påverkar gästens upplevelse är färgen en av de viktigaste. För att erbjuda inspiration och tips om färg, har Tork använt en teknik som mäter hjärnvågor för att studera hur gäster reagerar på olika färger.
what-is-your-colour-macarons-800x300.jpg


Experimentet med restaurangfärger

16 gäster utrustade med headset som mäter hjärnvågor fick uppleva åtta miljöer i åtta olika färger. Restaurangtillbehören för de olika platser var enfärgade i en och samma färg – från väggar och golv till möbler och dukning. 


För varje färgupplevelse blev gästerna ombedda att provsmaka en dryck och en macaron i miniformat. Med undantag för färgen som matchade den omgivande miljön, var alla upplevelser identiska. Inom varje miljö mättes hjärnans aktiviteter och hjärtfrekvensen, medan deltagarna besvarade en enkät med frågor om deras reaktioner. Alla testdata analyserades för att skapa en profil för varje färg.

what-is-your-colour-macarons-800x300.jpg

Macarons i åtta olika färger men med samma smak serverades i alla färgmiljöer under experimentet.

”Den första färgteorin sammanställdes av Goethe år 1810. Vår avsikt är inte att utmana befintliga teorier, utan att bidra med ytterligare information om färger, i synnerhet i relation till restaurangmiljöer”,

säger Catherine d’Hubert, European Assortment Manager för Bordsprodukter hos Tork

Hitta din färg!

Resultaten har använts till att ta fram en färgguide för din restaurang.