Ett hållbart liv utanför hemmet

Idag spenderar människor alltmer tid utanför hemmet. Det gör att efterfrågan på hållbara professionella hygienlösningar ökar – på allt från arbetsplatser, hotell och restauranger till skolor och flygplatser. 
 
Vi kan hjälpa ert företag med hållbara lösningar som uppfyller kundernas och konsumenternas behov och efterfrågan. Från bättre hälsa genom god hygien till mer resurseffektiva lösningar som minskar mängden avfall. Vi kan också bidra till en bättre arbetsmiljö för städpersonal, kockar eller vårdpersonal.
 
Vi på Tork är fast beslutna att skapa ett hållbarare liv utanför hemmet. 

 

Så här skapar vi ett hållbarare liv utanför hemmet

Vårt mål är att ta fram lösningar inom professional hygiene som gör livet mer hållbart. Vårt åtagande utgår från de tre områden där våra produkter och lösningar kan göra största möjliga nytta: Välbefinnande, Mer från mindre och Cirkularitet.

Välbefinnande

Hygien, hälsa och välbefinnande har ett nära samband. I utvecklingsländer är tillgång till rent vatten och förbättrade hygienrutiner avgörande för att förhindra spridning av sjukdomar. Men även i andra länder är god hygien centralt för hälsa och välmående. På hotell, restauranger och kaféer spelar hygien en viktig roll för verksamhetens rykte. Bra hygienrutiner förhindrar att sjukdomar sprids från köket till kunder och håller verksamhetens lokaler fräscha och rena. Upp till 70% av vårdrelaterade infektioner kan förhindras genom förbättrade rutiner för hygien. I förskolor och skolor kan sjukfrånvaron minska med upp till 54% om hygienen förbättras. Med hjälp av våra utbildningsprogram för hygien, forskning och samarbeten är vi fast beslutna att förbättra hygienen.
 
Vårt fokus på välbefinnande innebär också att vi tar fram lösningar för att minska stress och fysiska påfrestningar för personalen. Ergonomiska förpackningar och datadriven städning är några exempel på det. Vi har dessutom minskat behovet av lösningsmedel med upp till 41% i industrier, tack vare våra rengöringsdukar.

Mer från mindre

En viktig fråga för alla verksamheter, oavsett bransch eller storlek, är hur man kan minska sin miljöpåverkan genom mindre avfall och koldioxidutsläpp. 
 
Vi erbjuder lösningar som minskar mängden avfall och koldioxidutsläpp utan att tumma på kvaliteten. Att skapa mer från mindre kräver ett nytt sätt att tänka kring design och produktion genom hela värdekedjan. Genom livscykelanalyser (Life Cycle Assessments, LCA:s) utvärderar vi all miljöpåverkan på olika stadier i produktens livscykel och undersöker hur vi kan göra mer med mindre. Vi tar också fram lösningar för minskad förbrukning, såsom servettdispensrar som ger en servett i taget.

Cirkularitet

Nästa stora steg för att säkerställa en hållbar framtid omfattar nya tankesätt kring företag och konsumtion. Samhällen omvandlas sakta från att vara linjära till att bli cirkulära. Det kräver i sin tur nya affärsmodeller som prioriterar ansvarsfull hantering av resurser genom att ”designa, minska, återanvända och återvinna”.
 
För områden som professional hygiene är återvinning en större utmaning på grund av säkerhetsriskerna. Men många företag och verksamheter för avfallshantering utforskar tillsammans möjligheterna att återvinna allt som producerats. Vi på Tork har gått från teori till praktik och skapat cirkulära lösningar för våra kunder genom Tork PaperCircle® (inom EU) och Closed Loop Recycling (i USA).

Kunskap, innovation och partnerskap

Vi skapar mervärde för våra kunder genom att fokusera på kunskap, innovation och partnerskap som bidrar till att göra deras verksamheter sundare och bättre.
 
Genom fördjupad kunskap och förståelse för de trender och utvecklingslinjer som påverkar våra kunder inom olika industrier säkerställer vi att vi alltid ligger steget före. Vare sig det gäller aktuell information om konsumenternas inställning till hållbarhet, den senaste forskningen om vårdrelaterade infektioner eller de senaste återvinningstrenderna kan du lita på att vi känner till dem.
 
Hållbarhet är även centralt för våra innovationer. Med ledande innovationer som Tork PaperCircleTM – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar – och Tork EasyCubeTM, som sparar både tid och arbete för våra kunder, är vi ledande i vår bransch.
 
Samarbetet med våra kunder är centralt för framgångsrika och hållbara innovationer och vi arbetar tillsammans med dem i partnerskap genom hela utvecklingen av nya produkter och tjänster. Genom realtidsstudier, produkttester och förbättringsprocesser optimerar vi våra lösningar så att de uppfyller deras behov.

En global ledare inom hållbarhet

Tork är en del av det globala hygien- och hälsobolaget Essity som anses vara ett av världens mest hållbara bolag. Vårt hållbarhetsarbete har belönats med ett antal priser och erkännanden. Vi har en väletablerad och granskad global policy för utvinning av råmaterial. Vi använder bara hållbara fiber från ansvarsfulla inköp i våra Tork-produkter.  
 
Läs mer om Essitys hållbarhetsarbete och mål här: https://www.essity.com/sustainability
 
FocusAreas_SV.jpg

Skriv ut Ladda ner