Bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

Bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

Vår målsättning är att utveckla produkter och lösningar med färre resurser som passar i ett cirkulärt samhälle för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.
Tork och vårt moderföretag Essity har åtagit sig att bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Genom våra verksamheter och vår expertis fokuserar vi på mål 3, 6, 12, 13 och 15, eftersom vi tror att de är de mål där vi kan göra mest skillnad. Med våra hållbarhetsplattformar – Välbefinnande, Mer från mindre och Cirkularitet – kan vi skapa verkligt värde för och tillsammans med våra kunder och partner och för samhället.
Visste du att …

Tork tillhör det globala hygien- och hälsobolaget Essity, som har utsetts till ett av världens mest hållbara företag.

Referenser

Baserat på en jämförelse mellan Tork exelCLEAN® och användningen av trasor och rengöringsdukar
2-lagersservett i bordsdispenser jämfört med Fastfold (Tork Dispenser: 271800 och Tork Refill: 10933)
Baserat på en livscykelanalys för Europa, där de processer som undvikits togs med i beräkningen, som utfördes av Essity och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017