Hållbara förpackningar

Hållbara förpackningar

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya fossilfria förpackningsalternativ, optimera förpackningar och komprimera våra produkter så att vi behöver använd mindre förpackningsmaterial – vilket sparar resurser och minskar antalet transporter.
Idag tillverkas 90 % av Tork förpackningarna av förnybara material som papper eller kartong som kan återvinnas. Senast 2025 kommer vi att använda 30 % återvunnet material i plastförpackningar och alla förpackningar ska vara 100 % återvinningsbara. Flera av våra produkter uppfyller redan dessa åtaganden.

Tork plaståtagande

Vi vill designa tjänster och produkter som passar i ett cirkulärt system och ersätta plastförpackningar där så är möjligt.