Dispenserplacering

Dispenserplacering

Hur man optimerar placeringen av dispensrar för bättre hygien.

Korrekt handhygien anses vara det enskilt viktigaste sättet för att förhindra korskontaminering och minska vårdrelaterade infektioner. Studier visar att dispensrar för handhygien har betydande inverkan på ​​​​​​​​​​följsamhet*. Nyckeln till framgång är att säkerställa att de är korrekt placerade. Studier visar att en optimal dispenserplacering kan öka användningen med mer än 50 %.**


För att hjälpa dig att förbättra följsamhet gällande handhygien i din verksamhet har vi skapat evidensbaserade guider för optimal dispenserplacering. Utifrån fyra vanligt förekommande områden i vården ger vi förslag på möjliga placeringar av dispensrar för att förbättra följsamheten av handhygien, med WHO:s fem viktiga moment i åtanke. Informationen i placeringsguiden utgår från både studier som Essity har sponsrat och oberoende observationer från akademisk forskning.

References

 
*Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
**Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.