Förebygg sepsis

Förebygg sepsis

Våra fakta och tips är utformade för att hjälpa dig att öka medvetenheten om betydelsen av handhygien i relation till sårvård för att minska sepsis.

Rädda liv genom ökad medvetenhet om sepsis

Sepsis, ibland felaktigt kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Varje år orsaker sepsis i genomsnitt sex miljoner dödsfall över hela världen. Det gör sepsis till den vanligaste infektionsrelaterade dödsorsaken och är vanligare än hjärtinfarkter. Sepsis har visat sig vara en bidragande orsak till en tredjedel av alla dödsfall på sjukhus. Men det finns metoder för att förhindra sepsis och att öka medvetenheten är det första steget mot att rädda liv.
 
Tänk hygien. Agera för att förebygga. Vårda patienterna
För att hjälpa vårdpersonal att minska infektioner och förhindra sepsis hos patienter, har Tork utvecklat en kampanj i tre steg steg: Tänk. Agera. Vårda.
 
Tänk: Tänk hygien. Innan du genomför din vanliga rutin, stanna upp och kom ihåg riktlinjerna för hygien såsom WHO:s fem moment för handhygien (alt. basala vårdhygienrutiner) och postoperativ sårvård eller riktlinjerna för antibiotikabehandling.
 
Agera: Agera för att förebygga. Säkerställ god hygien för att minska risken för infektion och sepsis. Enkla åtgärder är exempelvis korrekt utförd handhygien före och efter vård av en patient, kontrollera din patients sår för infektion och kontrollera din patients vaccinationshistoria.
 
​​​​​​​​Vårda: Vårda dina patienter i en säker miljö efter att ha vidtagit de lämpliga åtgärderna.