Kök och matsalar

Kök och matsalar

Så här optimerar du placeringen av dispensrar för bättre hygien.

Rekommendationer för dispenserplacering i kök och matsal

Äldre människor utgör ofta en högriskgrupp och därför är det viktigt att hantera och förbereda maten på ett säkert sätt. Bra rutiner för handhygien och städning är avgörande för att förhindra spridning av skadliga mikroorganismer och för att undvika matförgiftning. Matförgiftning kan leda till mycket allvarliga sjukdomar och infektioner som sprids lättare i vårdmiljöer.
 
Klicka på de blå cirklarna för att läsa mer.

Produktrekommendationer

Miniatyrbild av rekommendationer för dispenserplacering inom äldreomsorg

Rekommendationer för dispenserplacering inom äldreomsorg

Ladda ner nu