Tork Clean Hands-utbildning

Tork Clean Hands-utbildning

Vår prisbelönade Tork VR Clean Hands-utbildning är nu tillgänglig på datorer. vår interaktiva simulering har utvecklats särskilt för att göra utbildning i handhygien mer engagerande och inspirerande än någonsin.

Utbildning i handhygien online förbättrar efterlevnaden

Säker handhygien vid alla tillfällen. Korrekta rutiner för handtvätt och handdesinfektion för sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Med WHO:s fem moment för handhygien som grund kan du och din personal använda vår utbildningslösning för att träna på och förbättra följsamheten för vart och ett av dessa kritiska moment.
 
 

Produktrekommendationer