Ytrengöring

Säkerställ rena, hygieniska ytor

Rutiner för städning och desinficering på sjukhus och vårdanläggningar är nödvändiga för att förhindra infektioner och skapa en säker miljö för både patienter och personal. Säkerställ att dessa följs regelbundet och utförs korrekt, särskilt när det gäller ytor som vidrörs ofta som till exempel hyllor över sängen, golv, skenor på sjukhussängar, sängbord, stolar och dörrhandtag. Hantering av tvätt, köksredskap och medicinskt avfall ska också utföras enligt rutinmässiga procedurer. Personal inom miljö- och fastighetsservice har en viktig roll när det gäller att stoppa spridningen av infektioner genom att samarbeta med kollegor, prioritera riskområden och följa riktlinjer för städning och desinficering på vårdanläggningar.

Nedladdningar

Produktrekommendationer