Barns handtvätt

Utbildning

En ren skola med regelbunden tillgång till goda handhygienprodukter är nödvändigt för att upprätthålla hygien och välbefinnande hos elever, lärare och annan personal. Att hålla alla toalettutrymmen och övriga lokaler på skolområdet fullt utrustade, rengjorda och underhållna bidrar också till att förhindra spridningen av infektioner.


Under mer än 50 år har Tork utvecklat – och fortsätter att utveckla – effektiva hygienlösningar och städprogram genom att erbjuda kompletta hygienlösningar och produkter samt handtvättsinstruktioner. Skolorna känner sig trygga när de vet att de tar hand om sina studenters, lärares och annan personals välbefinnande när de befinner sig på skolan.

Säkerställ god handhygien

Oavsett vilken utbildningsinstans du hanterar så kan information om god handhygien bidra till säkerheten hos elever, lärare och personal och minska spridningen av virus och sjukdomar. Olika åldersgrupper behöver olika angreppssätt för att uppmuntra till god handhygien men det är viktigt för alla att komma ihåg att sjuka elever, lärare och personal inte ska komma till skolan. Du bör också uppmuntra till att tvätta händerna ofta och grundligt i skolan och under utbildningen och säkerställa att dina handhygienstationer är fyllda med tvål och pappershanddukar för engångsbruk och att de har tillgång till varmt vatten.
 
Ladda ner affisch med rutiner för handtvätt och handdesinfektion.

Varför pappershanddukar är det säkraste valet

God handhygien innebär tillgång till bra sätt att torka av händerna. Användning av engångsartiklar, som pappershanddukar, för torkning minskar risken för bakteriespridning. Handblås i sin tur kan innebära att bakterierna sprids via luftvägarna*. Pappershanddukarna kan även användas för att snyta sig, torka av munnen, fixa sminket, av medicinska skäl eller för att undvika smutsiga dörrhandtag.
 

Produktrekommendationer

Kontakt

Hur kan du skapa en hygienisk och ren arbetsplats? Låt en av våra experter kontakta dig för att prata om våra produkter och hygienlösningar.

Referenser

*https://health.clevelandclinic.org/the-dirty-truth-about-hand-dryers/