Förskolebarn som använder tvål

Förskolor

En dag på förskolan kan vara en utmaning med många små barn som bär på olika virus eller bakterier utan att visa några symtom. I den här åldern bygger barnen upp sina immunsystem men du behöver ändå lära dem god hygien så att du kan förhindra spridningen av vissa bakterier och virus. Genom att se till att ytor är väl rengjorda och lära barnen goda handhygienvanor är båda bra sätt att få en säker och ren undervisningsmiljö. På den här sidan hittar du produkter och lösningar som vi rekommenderar särskilt för förskolan.

Produktrekommendationer