Byggnaden Blue Fin

Tork EasyCube® och datadriven städning i Londons högtrafikerade fastigheter

Blue Fin är en framträdande byggnad vid Themsen i området Southbank i London. Den klassiska sevärdheten som färdigställdes 2007 har en yta på 46 500 kvadratmeter och är 13 våningar hög.

Det finns få fastighetsmarknader som är så intensiva och nyskapande som den i London. Kommersiella fastigheter söker ständigt lösningar för att förbättra varje liten detalj och ligga steget före konkurrenterna.
Blue Fin, med sitt prominenta läge vid Themsens södra flodbank, är inget undantag.
 
Byggnaden Blue FinByggnaden är en klassisk sevärdhet med 13 våningar och en yta på 46 500 kvadratmeter. Dess tillströmning och sammansättning av besökare är lika livlig och varierande som själva staden.
 
För att säkerställa att fastigheten alltid är i toppskick hanteras städningen av Principle Cleaning Services som har hand om flera av Londons mest prestigefyllda byggnader. Traditionella städrundor och kontroller av dispensrar utfördes tidigare flera gånger per dag i hela fastigheten, som har mer än 10 000 toalettbesök i genomsnitt per dag. Inplanerade städrundor gav dock begränsad flexibilitet för att hantera variationer i besökarantalet. Det resulterade i för stora städinsatser i vissa delar av fastigheten och för små i andra.
”Städbehovet hänger samman med antalet besökare. Fler besökare betyder högre krav. När vi arbetade med inplanerade städrundor var det svårt att skräddarsy och omarbeta vårt arbete till byggnadens verkliga behov”, säger Victoria Jaramillo, General Manager på Principle Cleaning.
 
För att förbättra effektiviteten och kvaliteten på städinsatserna i Blue Fin ville Principle använda sig av realtidsinformation och ny teknik. Tork EasyCube®, programvaran för Facility Management när det gäller datadriven städning, installerades för att tillhandahålla information om städ- och påfyllningsbehov i realtid. Det har lett till att städpersonal och städchefer kan arbeta förebyggande och åtgärda det som behövs – på rätt plats och vid rätt tidpunkt.
 
Tork EasyCube® har även gett Principle möjligheten att skifta från statiska scheman till behovsbaserad städning och den högtrafikerade byggnaden sköts nu på ett effektivare sätt.
 
Datadriven städning innebär ett helt nytt arbetssätt. Uppkopplade enheter i hela byggnaden samlar in data om antal besökare och påfyllningsbehov av dispensrar. Istället för att städpersonalen ska gå från plats till plats för att kontrollera städbehovet, ger data från Tork EasyCube information om exakt vilka ställen som har det största städbehovet.
 
”Idag kan vi erbjuda en högre och jämnare städkvalitet. Flera städare arbetar med programvaran i olika skift för att på bästa sätt sköta städningen i den välbesökta byggnaden. Vi utför inte själva städningen annorlunda, men den är mycket effektivare. Vi är mycket flexiblare och mer proaktiva i vår verksamhet, vilket gör att vi kan möta och skräddarsy vårt arbete utifrån städbehoven när- och varhelst de uppkommer”, säger Tom Lloyd, Operations Director på Principle Cleaning.

Vår arbetsstyrka är mycket skicklig och tack vare Tork EasyCube® kan de lägga sin tid och sina insatser där behovet är som störst. Vår verksamhet täcker 46 500 kvadratmeter vilket gör städningen komplicerad. Med Tork EasyCube® kan vi behålla kontrollen och hantera klagomål innan de uppkommer.

Angelina Hadj-Lazib

Account Manager på Principle Cleaning