Commerzbank

Tork PaperCircle® är en avgörande faktor för vårt mål att minska koldioxidavtrycket

Genom att implementera Tork PaperCircle® har Commerzbank i Tyskland tagit ett stort steg mot sitt mål att bli koldioxidneutralt. År 2016 startade Commerzbank ett pilotprojekt på ett kontor och återvann hela tolv ton per år. Efter ett år med programmet har nu tjänsten implementerats på 17 Commerzbank-kontor och antalet återvunna handdukar har ökat till 72 ton per år.

”Vi är stolta över att delta i det här projektet och över att vara det första tyska företaget som implementerar den här tjänsten. Sammantaget kan man säga att det är fantastiskt att vi har tagit ett stort steg mot att bli koldioxidneutrala – vilket är ett av Commerzbanks viktigaste mål”, säger Specialist Facility Manager Dirk Middelmann.
 
Commerzbank är ett ledande tyskt företag för bank- och finanstjänster baserat i Frankfurt med en ambitiös plan att bli mer hållbart. En av bolagets prioriterade åtgärder är att minska sina verksamheters koldioxidavtryck. 2017 började man leta efter lösningar som skulle kunna minska koldioxidavtrycket för bolagets kontor. Det var då man tog beslutet att implementera Tork PaperCircle®, en unik typ av återvinningstjänst för pappershanddukar.
 
I början av pilotprojektet tillhandahöll Tork kommunikationsmaterial för att göra Commerzbanks anställda medvetna om tjänsten och hur den fungerar. Kommunikationens syfte var också att säkerställa att pappershanddukar sorteras på rätt sätt eftersom det är avgörande för att nå den renhet som krävs för att återvinna pappershanddukar. ”Under pilotfasen hjälpte Tork oss med olika kommunikationsmaterial som vi under flera möten vidareutvecklade till enkla klistermärken som vi satte upp på väggarna. Efter implementeringen i de första två byggnaderna märkte vi att det inte krävdes så stora kommunikationsinsatser för att förändra processerna”, säger Dirk Middelmann.
 
Stödet från Tork PaperCircle teamet gjorde implementeringen enkel och processerna förändrades med minimal ansträngning, enligt Dirk Middelmann.
 
”Tack vare kommunikationen på vårt intranät fick vi, efter tre månader av aktivt insamlande av pappershanddukar, mycket positiv återkoppling om den nya tjänsten från våra kollegor. Efter våra första e-postutskick och intranätsposter, och placering av ytterligare papperskorgar på toalettutrymmena, nådde vi nästan 99 % rena pappershanddukar i dessa speciella papperskorgar”, säger Dirk Middelmann.
 
Nu använder besökare och anställda på Commerzbank toalettutrymmena som vanligt, men de slänger sina pappershanddukar i en separat papperskorg när de har torkat händerna. Städpersonalen tömmer papperskorgarna och håller pappershanddukarna separerade på städvagnen. En återvinningspartner hämtar upp pappershanddukarna och tar dem till den lokala Essity-fabriken. Där återvinns de till nya mjukpappersprodukter. På så sätt kan Tork PaperCircle i samarbete med Commerzbank minska koldioxidavtrycket med minst 40 % och reducera både mängden avfall och negativ miljöpåverkan.
 
”Vid slutet av pilotprojektet omvandlade vi 72 ton pappershanddukar till återvinningspapper. I samarbete med våra viktigaste leverantörer, och i synnerhet med företaget Essity, har vi utvecklat en lösning som minskar vårt koldioxidavtryck med minst 40 %”, säger Dirk Middelmann.
 
”Genom återvinning kan vi minska vårt koldioxidavtryck och minska avfallet med 20 % i de byggnader som deltar i projektet. Tork PaperCircle etablerar oss som en återvinningspionjär bland tyska företag”, avslutar Dirk Middelmann.

Tork PaperCircle® hjälper verksamheter att bli miljövänligare och sluta kretsloppet genom att återvinna använda handdukar lokalt till nya mjukpappersprodukter.

Dirk Middelmann

Specialist Facility Manager på Commerzbank

”By recycling we can lower our carbon footprint with 40% and the buildings involved generate about 20% less waste. Tork PaperCircle® establishes us as a recycling pioneer among German companies.”