Gröna Lunds nöjespark

Hur berg- och dalbanor samt intelligenta toalettutrymmen ger nöjdare besökare

På Gröna Lund, bland karuseller och berg- och dalbanor, finns det 80 toaletter som är precis lika välbesökta som åkattraktionerna. ”Toalettutrymmena är normalt den plats där vi får vårt första och sista intryck av anläggningen och därför är de väldigt viktiga för oss”, säger Dragica Novacic, parksupportchef på Gröna Lund. Bild: Gröna Lund

Intelligent washrooms.jpg

Nöjesparker letar ständigt efter att hitta nya attraktioner som kan underhålla deras besökare. Gröna Lund mitt i Stockholm har hittat en ny favorit – intelligenta toalettutrymmen.


Customer survey_washroom.jpg

Kundundersökningar har visat att toalettutrymmen är en allt viktigare faktor för besökarnas allmänna intryck. [Bild: Gröna Lund]


Quality washrooms_attraction.tif

”Det första besökarna gör är normalt att gå på toaletten. Så det är där vi lämnar vårt första intryck. Därför är hög kvalitet väldigt viktig för oss.” [Bild: Gröna Lund]


Visitors_cleaning.tif

Ena dagen kan det komma 5 000 besökare och nästa 20 000. Behoven varierar extremt mycket från dag till dag på parkens 80 toaletter och städpersonalen måste kunna hantera dessa. [Bild: Gröna Lund]


Annoyed visitors.jpg

”Om det är slut på tvål eller papper får vi många irriterade besökare med en dålig erfarenhet som de har med sig under resten av dagen.” [Bild: Gröna Lund]


EasyCube_tablet_connected cleaning.tif

Gröna Lund har implementerat systemet Tork EasyCube – en digital tjänst som gör att städpersonalen kan ta hand om påfyllnings- och städbehoven innan det är för sent.


Facility manager.jpg

”Å ena sidan ger det oss nya instrument för att kunna garantera en hög kvalitet. Å andra sidan har det bidragit till en större stolthet bland städpersonalen, eller ' artisterna´ som vi kallar dem.”


Efficient washrooms.tif

Tack vare Tork EasyCube kan städpersonalen bedöma vart de måste gå och vad de måste ta med sig under nästa runda. Detta gör jobbet mindre stressigt och frigör tid.” [Bild: Gröna Lund]


Employee satisfaction.tif

”Från att ha varit den uppgift som ingen ville göra, har vi nu personal som ser fram emot att arbeta i städgrupperna. De ser mycket tydligare hur de förbättrar besökarnas upplevelse.” [Bild: Gröna Lund]


Customer satisfaction index.tif

”Från en situation där toalettutrymmena fick kommentarer från besökarna, får vi nu toppbetyg i indexet över kundnöjdhet.” [Bild: Gröna Lund]

Från en situation där toalettutrymmena fick kommentarer från besökarna, får vi nu toppbetyg i indexet över kundnöjdhet.

Dragica Novacic

Park Support Manager på Gröna Lund