Tork PeakServe®

Skyddar hygienstandarder

På grund av oregelbunden, fluktuerande besökstrafik är det svårt att underhålla och behålla en konsekvent hög hygienstandard på toalettutrymmen i vårdinrättningar. Tork PeakServe® minskar antalet dispenserkontroller, vilket ger din städpersonal möjlighet att lägga mer tid på städning av viktiga områden. Konstant tillgång till handdukar i offentliga toalettutrymmen minskar risken för smittspridning.


Hygienutmaningar i vård och omsorg
 
Facilty managers inom vård och omsorg är under ständigt ökande press. Även om städtjänster kan köpas genom upphandling, som i andra branscher, så medför vårdsektorns unika krav att det även ställs unika krav och standarder på de hygienprodukter som används. I vården kommer hygien alltid att vara en viktig del av att upprätthålla höga kvalitetsstandarder. Och det kommer alltid vara avgörande för att minimera risken för smittspridning bland patienter, boende, besökare och personal.
 
Handhygien under besökstoppar
 
Höga besöksfrekvenser är en svår utmaning för toalettutrymmen i vårdinrättningar, framförallt under högsäsonger för smittsamma sjukdomar som influensa och kräksjuka. När fler människor söker vård förs fler bakterier in i miljön, vilket innebär en risk för både patienter och personal. Även om handhygien alltid är en viktig del av basala hygienrutiner, så är det under dessa toppar en av de viktigaste åtgärder vi kan vidta för att förhindra smittspridning. God handhygien motverkar också antibiotikaresistens.
 
Minimera riskerna för smittspridning med Tork Peakserve®
 
En ren vårdinrättning bidrar till bättre hälsa, en attraktivare arbetsmiljö och skapar ett bra allmänt intryck. Att upprätthålla goda hygienstandarder i allmänna toalettutrymmen är enklare med ett hygiensystem som Tork PeakServe, som kräver mycket lite underhåll. Dispensrarna med hög kapacitet säkerställer bättre hygien för besökare och den tid som sparas in vid påfyllning av handdukar kan städpersonalen lägga på viktigare arbetsuppgifter. 
 
Detta är Tork PeakServe 
  1. Buntarna är komprimerade med 50 %, vilket gör att upp till 2 100 handdukar ryms per dispenser*
  2. Handdukarna kopplas samman när nya buntar fylls på
  3. Handdukarna matas ut en i taget, utan avbrott
 
*Jämfört med Tork refillhanddukar i universalkvalitet och Dispenser Multifold Handduk 552000.