Tork PeakServe®

Garantera välbefinnande varje dag

Genom att ge en positiv upplevelse i toalettutrymmet visar du att du bryr dig om dina anställda och förmedlar rätt bild till dina besökare. Tork PeakServe® låter dig sätta en ny standard för en överlägsen upplevelse av toalettutrymmet, garantera välbefinnandet hos din personal, minska sjukfrånvaron och skapa lugn och ro på arbetet.


Hygienrisker i en öppen kontorsmiljö
 
Det blir allt tydligare att renlighet och hygien på arbetsplatsen
inte längre bara är en fråga om bekvämlighet, utan en viktig produktivitetsfaktor. I takt med att fler kontor övergår till en öppen planlösning umgås anställda mer med varandra och delar både utrymmen och teknik, vilket skapar större hygienrisker än tidigare.
 
Implementering av en hygienstrategi och dess fördelar
 
När det saknas rutiner för att garantera tillräcklig hygien upplever människor att medarbetare inte gör tillräckligt för att undvika spridning av bakterier. Genom att implementera en hygienstrategi på kontoret kan både produktiviteten och välbefinnandet öka för de anställda genom att minska antalet sjukdagar och oro över hygien. Studier visar att rätt handhygiensrutiner på ett kontor kan minska sjukfrånvaron med över 20 %, minska oron, samt förbättra anställdas moral och inställning till arbetsplatsen.
 
Hur Tork PeakServe kan bli del av en bättre hygienstrategi 
 
En av de viktigaste faktorerna för förbättrad handhygien och minskad förekomst av infektionssjukdomar, är att helt enkelt skapa fler möjligheter för handhygien. Ett sätt är att se till att hygienprodukter alltid är påfyllda och det är här Tork PeakServe kan hjälpa till. Tork PeakServe rymmer 250 % fler handdukar och betjänar 600* fler gäster mellan påfyllningarna än vanliga dispensrar. Du kan vara trygg med att pappret räcker och att dina toalettrummen kan hantera stora besöksströmningar.   
 
Förklaring av vår senaste innovation

Handdukarna är komprimerade så att det får plats dubbelt så många på mindre yta. Systemet är kontinuerligt: de komprimerade Tork PeakServe-buntarna greppar in i varandra när de fylls på så att de fortsätter matas ut en i taget utan avbrott. 
Resultatet blir ett smidigt och kontinuerligt flöde av handdukar i en slimmad dispenser med 35 % högre kapacitet än någon annan produkt på marknaden.*
 
 
7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Impact of a comprehensive workplace hand hygiene program on
employer health care insurance claims and costs, absenteeism, and employee perceptions and practices. Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.