EY3A5654.jpg

Använda pappershanddukar får nytt liv

Pappershanddukar som kastas på kontorets toalettutrymmen är en resurs. Essity testar en ny tjänst som samlar in kundernas använda engångshanddukar och återvinner dem lokalt till nya mjukpappersprodukter.

Infografik-vektor-full.png
 
Många företag, speciellt i tillverkningsbranschen, anammar mer resurseffektiva lösningar för att ändra hur de designar, tillverkar och säljer lösningar, genom att tänka över hur produkterna konsumeras och genom att omdefiniera vad som är möjligt att uppnå genom återvinning. Koncept som FN:s hållbara utvecklingsmål och cirkulär ekonomi driver på företag att uppfinna mer och snabbare för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
Essitys varumärke Tork genomförde pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna under 2016 som hade som mål att skapa en ny cirkulär krets för engångshanddukar. En unik tjänst som samlar in använda pappershanddukar från kundens kontorstoalettutrymmen och återvinner dem lokalt till nya produkter som tillverkas i Essitys fabriker.
 

Kundkraven är en pådrivande faktor

”Från ett hygieniskt perspektiv är pappershanddukar betydligt bättre än andra lösningar”, säger Åsa Degerman, som tillsammans med Sara Lundström arbetar i innovationsteamet som gör avfall till resurser för Essitys varumärke Tork. Hon fortsätter:   
”De utgör dock 10–25 procent av många kontors totala avfallsmängd. Därför är det inte överraskande att kunder efterfrågar hållbara lösningar för handdukar som en del av deras mål de har satt för att minska avfall, vilket driver på kraven för denna typ av tjänst.”
 
”För närvarande är den mest använda avfallsmetoden för pappershanddukar förbränning, deponier och, i vissa fall, kompostering. Det har inte skett någon som helst återvinning fram tills nu. Det innebär med andra ord att möjligheten att använda naturresurser mer än en gång är stor.”
 

Positiv respons från kunderna

Denna nya tjänst baseras på samarbete mellan flera partners. Strategin baseras på innovation och partnerskap mellan kunder, städbolag och Essitys mjukpappersfabriker, för att nämna några av de involverade parnters i avfallshanteringens och mjukpappersproduktionens värdekedja som måste vara med för att få det att fungera.
 
Responsen från kunderna har varit väldigt positiv. 
”De är väldigt nöjda med resultatet och anser att det är en problemfri tjänst som inte har ökat städpersonalens arbetsbelastning”, säger Åsa.
Under 2017 kommer Essity att fortsätta arbetet med andra kunder i Tyskland och Nederländerna för att ytterligare förbättra denna tjänst. 
Denna artikel publicerades inledningsvis i Shape 1/2017.
 
Kontakta Sara Lundström (sara.lundstrom@essity.com) eller Åsa Degerman (asa.degerman@essity.com) om du vill ha mer information om detta initiativ.