TOL_PaperCircle_orginal.jpg

Besök världens första tjänst för återvinning av pappershanddukar

Välkommen till en innovationsresa inom cirkulär ekonomi

Tillsammans med Mölndals stad och AstraZeneca bjuder hygien- och hälsobolaget Essity in till en innovationsresa med fokus på Tork PaperCircle®, världens första tjänst för återvinning av pappershanddukar. Resan äger rum den 8 april under Mölndals stads ”Hållbarhetsveckan” och startar på Essitys kontor i Mölndal, fortsätter via Kikås avfallsanläggning och avslutas på Lilla Edets pappersbruk

Under de senaste åren har Essity genomfört ett pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna för att utvärdera möjligheten att samla in använda pappershanddukar för att återvinna dem och göra dem till nya mjukpappersprodukter. I Sverige ansvarar kommunerna för allt jämförligt avfall, men i Mölndals stad har kommunen, som första i landet, ingått avtal med Essity. Essity får därmed återvinna pappershanddukarna och kan på så vis öka cirkulariteten med ett minskat koldioxidavtryck på upp till 40 procent* vid produktion av pappershanddukar som resultat . Mölndals stad bedömer att man initialt kommer att kunna återvinna två ton pappershanddukar per år - bara från sina egna arbetsplatser.
 
Till innovationsresan bjuder vi in företrädare från kommuner, näringsliv, media och akademin för en genomgång av den cirkulära lösningen Tork PaperCircle®. Resorna mellan respektive stopp sker via buss som Essity anordnar. Man kan välja att vara med under hela eller delar av programmet.
 
*Resultat från en livscykelanalys som har genomförts av Essity, Tork och som har verifierats av Svenska Miljöinstitutet (IVL) 2017,
där de processer som undviks har tagits med i beräkningen.
 
Planerat schema 8 april:
10.15 – 10.30 Essity, Mölndals bro 2 – Registrering och kaffe
10.30 – 11.30 Essity – Introduktion av Tork PaperCircle® och presentation av AstraZeneca
11.30 – 12.30 Lunch hos Essity
12.45 – 13.30 Mölndals stad/Kikås avfallsanläggning – uppsamling och sortering av pappershanddukarna
14.30 – 15.30 Essity/Lilla Edet – från avfall till nya mjukpappersprodukter
16.30 Tillbaka hos Essity, Mölndals bro 2
 
Vänligen OSA till Innovationsresa@essity.com innan 4april. Efter att svar är anhållet kommer mer information om dagen.
 
Kontakt för media:
Sofia Hallberg, Communications Director Nordics
0721 – 41 42 99, sofia.hallberg@essity.com

Skriv ut Ladda ner