Hand hygiene.tif

God hygien är bra för verksamheten

De flesta vill veta att de befinner sig, äter eller arbetar i en säker och ren miljö. Och företag vill veta att de har gjort allt de kan för att minska risken för avbrott p.g.a. frånvaro. En god hygien är dock en gemensam insats som är beroende av att både kollegor och kunder vänjer sig vid effektiv handtvätt. 

Vi är här för att hjälpa till. Vi kan hjälpa till med att sätta ihop den bästa kombinationen av våra produkter för att göra handhygien enklare för alla på din arbetsplats, så kan du visa dina gäster större förtroende, försäkra dina kollegor om rena toalettutrymmen och hindra spridning av smuts och bakterier i känsliga miljöer.

Förbättra den dagliga hygienen

Ett rent och fungerande toalettutrymme ger ett gott intryck av din verksamhet och försäkrar alla om att de befinner sig på en hygienisk och säker plats. 

Tvålar, handdukar och dispensrar från Tork stöder effektiv handtvätt som är mild för huden och bidrar samtidigt till mindre avfall och underhållstid. Resultat av test och fokusgrupper på förskolor har inspirerat oss att utveckla Ellas Handtvättskola – består till exempel av en app för barn som uppmuntrar till regelbunden tvätt av händerna. Materialet har faktakontrollerats av Smittskyddsenheten (Västra Götaland, Sverige)

Be oss om hjälp med att etablera bättre vanor i toalettutrymmena, så kan du koncentrera dig på resten av verksamheten.

Uppfylla hygienkritiska standarder

Om du arbetar inom sjukvården, livsmedelsindustrin eller hotell- och restaurangbranschen behöver dina kollegor uppfylla högre krav på handhygien. 
 
Människor med mycket att göra vet att handtvätt är viktigt, men det glöms lätt bort. Vår erfarenhet bygger på observation av hur människor använder arbetsplatser där hygien har avgörande betydelse. Vi kan därför hjälpa dig att placera dispensrar på de mest synliga platserna och därmed skapa passande påminnelser i samband med de dagliga arbetsuppgifterna. 

1 av 2

önskar att deras arbetsgivare skulle ägna mer uppmärksamhet åt toaletterna (Hygiene Matters, SCA Consumer Study 2014)


Skriv ut Ladda ner