Dispenser placement healthcare.tif

Handhygien på rätt plats

Strategisk placering av dispensrar viktigt för handhygien på sjukhus

Handhygien är centralt för att förebygga det växande problemet med vårdrelaterade infektioner och utvecklingen av antibiotikaresistenta bakteriestammar. Men de höga kraven på god handhygien gör att personal i vårdyrken riskerar slitage på huden och handeksem. Handdesinfektion är att föredra från smittskyddssynpunkt och är dessutom ett skonsammare alternativ än handtvätt med tvål och vatten. Att göra det effektivt, snabbt och skonsamt för vårdpersonalen att desinficera händerna är alltså en funktionell metod för att öka säkerheten. Detta kräver dock kunskap om hur personalen rör sig under arbetsdagen.
 

Sköterskor kan gå flera kilometer under ett enda arbetspass och de ska inte behöva gå långa omvägar för att desinficera sina händer, säger Jenny Logenius, Global Brand Innovation Manager, Essity.

 
Det räcker nämligen inte med att bara placera ut fler dispensrar, det viktigaste är att de sitter på rätt plats. Studier visar att optimering av dispensrarnas placering2  kan öka användningen med över 50 procent. Att behålla samma antal dispensrar och ge dem en mer synlig placering har större inverkan på användningen, än att skaffa fler.
 
Förslag på möjliga placeringar av dispensrar

Varje sjukhus är unikt och för att verkligen optimera placeringen av dispensrar är det nödvändigt att göra en studie av arbetsflödet på den specifika arbetsplatsen. Men det finns allmänna riktlinjer och principer som kan underlätta för god hygien på sjukhus. Essity och Tork har tagit fram guidelines med förslag på möjliga placeringar av dispensrar. Dessa rekommendationer är baserade både på oberoende forskning och studier gjorda av Essity.
 
 

Sjukhusentrén

Hospital entrance.png                                                                       
 
  1. Många besökare spritar inte händerna när de går in på ett sjukhus. Att ge enkel tillgång till handsprit och information om handhygien kan vara en stor fördel.

Källa: Euro Surveill. 2009 Sep 17;14 (37). pii: 19331.Sub-optimal hand sanitizer usage in a hospital entrance during an influenza pandemic, Nya Zeeland, augusti 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R – Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group.
 
 

Flerbäddssal

Hospital 4 bed patient room.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  1. Den här typen av rum kräver mer än en dispenser.
  2. Välbekant placering minskar behovet av att leta efter en dispenser. En observationsstudie visade att dispensrar som var placerade nära handfatet vid ingången till rummet användes oftare än dispensrar längst in i rummet.
  3. Genomför en arbetsflödesstudie för att se var rummets högtrafikerade delar är och var vårdpersonalen befinner sig när ett moment uppstår då man bör sprita händerna.
  4. Utöver att kartlägga de högtrafikerade delarna av rummet är det viktigt att vara extra noga med att ta reda på hur personalen rör sig mellan patienterna.
 
Källa: Assessing the optimal location for alcohol-based hand rub dispensers in a patient room in an intensive care unit Matthijs C Boog1*, Vicki Erasmus1, Jutske M de Graaf1, Elise (A) HE Van Beeck1, Marjike Melles2 och Ed F van Beeck1
 

Traditionell enbäddssal

Hospital single patient room.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Placera dispensrar på lättåtkomliga platser eller där vård ofta ges, det leder till ökad användning.
  2. Var noga med att inte placera dispensrar utom räckhåll, bakom andra föremål eller där de inte syns.
 
Obs! Placering av dispensrar i sängfästen är ett bra komplement till andra alkoholbaserade handdesinfektionsmedel, men risken finns att flaskor försvinner när sängen flyttas ut ur rummet.
 

Sköterskestation

Hospital nurse station.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. En observationsstudie visade att dispensrar som var placerade vid sköterskestationen användes oftare än t ex dispensrar som var placerade på väggen bakom patientsängarna.
  2. Dispensrar kan med fördel placeras i sjukhuskorridorer för att öka tillgängligheten.
 
Källa: Intern studie från Essity, Nederländerna 2015.
 
För information och material att ladda ner från WHO klicka här.
 
 
 
1Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit.  BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
2Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.