Global Handwashing Day, 15 oktober

Gör rena händer till kärnan i er verksamhet

Vill du höja produktiviteten, få en nöjdare personal och öka försäljningen? Börja då med att lyfta fram vikten av rena händer. 

infografic.jpg
Att god handhygien är ett av de mest effektiva sätten att hindra smittspridning och att det kan rädda liv är väl känt. Men vilken roll spelar rena händer i affärslivet? Inför Global Handwashing Day den 15 oktober tog hygien- och hälsoföretaget Essity och dess varumärke Tork sig an frågan genom att göra en global undersökning med tusentals kunder och yrkesmänniskor i olika länder och branscher.
 
Vad var det viktigaste vi lärde oss? Den enkla vanan att tvätta händerna kan höja produktiviteten och till och med hjälpa företag att locka till sig och behålla kunder. Här är fem anledningar till att rena händer borde vara kärnan i din verksamhet:

Anställda vill att hygien ska prioriteras

Vi lever i en tid med utbredd oro över hygienfrågor, framför allt bland yrkesarbetare. Fler än fyra av tio heltidsanställda sa att de alltid eller ofta oroade sig för att bli sjuka på grund av dålig hygien, och lika många ville att handhygien skulle prioriteras högre på jobbet. Det är inte speciellt överraskande att hälften av alla restauranganställda ville ha förbättrad handhygien, men de är inte ensamma: industriarbetare och säljare var lika intresserade av att flytta handhygien högre upp på företagsagendan.

En investering i handhygien är en investering i produktivitet

Om du vill att dina anställda ska fortsätta att vara produktiva ska du börja med att ge dem möjligheten och kunskapen att upprätthålla en god handhygien på jobbet. Att regelbundet tvätta händerna med tvål är ett av de effektivaste sätten att förebygga spridningen av bakterier och undvika att bli sjuk. Det innebär att de anställda håller sig friska och kommer till jobbet. Enbart i USA går ungefär 17 miljoner arbetsdagar förlorade varje år på grund av influensa. Många av de sjukdagarna skulle ha kunnat undvikas genom att tvätta händerna med tvål. 

Rutiner för handhygien ökar personalens välbefinnande

Vetskapen att alla på jobbet tvättar händerna på rätt sätt skulle ha en positiv effekt på nästan åtta av tio heltidsanställda. Fyra av tio skulle känna sig bättre till mods och säkrare, och tre av tio skulle känna sig nöjdare. Att främja handhygien på jobbet skulle till och med kunna göra anställda gladare (23 %) och mindre stressade (14 %) enligt undersökningen. 

God handhygien kan locka fler kunder och höja kundlojaliteten

Dålig hygien kan vara en avgörande orsak till att en affär inte blir av, och 50 % säger att de oftast lägger märke till när andra människor inte har god handhygien. En av tio har avstått från att bo på ett hotell eller gå till en viss läkare på grund av oro över hygienen. Mer än varannan person har undvikit ett matställe på grund av bristande hygien i lokalerna eller hos personalen. Precis som dålig handhygien kan få ett företag att förlora en potentiell kund, kan god handhygien höja kundlojaliteten. Nästan hälften av restaurangbesökare skulle vara villiga att gå tillbaka om de såg att personalen hade rutiner för handhygien. 

Rena händer får andra att lita på dig

God handhygien kan också påverka hur du uppfattas av andra. Enligt undersökningen har fler än åtta av tio mer respekt för människor som tvättar händerna regelbundet. God handhygien förknippas med att vara professionell (26 %), mer pålitlig (26 %), mer omtänksam om andra (42 %) och mer samvetsgrann (50 %). Alla dessa faktorer anges vanligen som huvudorsaker till framgång i nätverkande och försäljning.
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att förbättrad handhygien kan göra underverk för produktivitet, personalens tillfredsställelse och försäljning. Vad kan du göra för att uppleva fördelarna av rena händer? Först och främst, ge handhygien på arbetsplatsen högre prioritet. För det andra ska du se till att alla anställda har tillgång till tvål och vatten. Slutligen ska du främja regelbunden handtvättning bland dina anställda – och glöm inte att låta dina kunder få reda på det. 
 
 
Om undersökningen
Resultaten härrör från undersökningen the Power of Hands survey som  är utförd av United Minds på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity. Undersökningen genomfördes i sex länder mellan den 9 juli och 6 augusti 2018. Totalt deltog 3 060 respondenter. Nationella kvoter har använts för att behålla ett representativ snitt av befolkningen sett till ålder och kön.
 
Om Global Handwashing Partnership
Global Handwashing Partnership är en internationell sammanslutning av organisationer dedikerade att främja handtvätt med tvål. Global Handwashing Partnership är glada över Essity partnerskap och stöd till den årliga och internationella handtvättardagen den 15 oktober.  
 
Är du journalist?
Se pressreleasen om hygien kopplat arbetsplatsen
Se pressreleasen om hygien kopplat till restaurang och food trucks
Ladda ner affischen "Händernas betydelse"
Ladda ner artikeln "Kraften att hela världen ligger bokstavligen i dina händer"