Studier och samarbeten

Studier och samarbeten

Samarbeten

Tork är stolt över att vara medlem i WHO:s initiativ POPSPOPS_square.jpg

POPS (Private Organizations for Patient Safety) grundades av WHO 2012 som ett branschsamarbete för att driva förbättringar gällande säkrare sjukvård globalt. POPS medlemmar arbetar tillsammans för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI) och rädda livet på patienter över hela världen genom att arbeta för implementeringen av WHO:s rekommendationer och genom ökat användande av handsprit i vården. Tork har varit medlem i POPS sedan 2015 och vi har ett starkt engagemang att bidra till patientsäkerhet över hela världen.


Läs mer om POPS projekt och viktiga resultat på WHO.int

Studier

80 % av de anställda inom sjukvården vill ha bättre utbildning om handhygienCorporate champion_square.jpg

I en ny studie med över 1 000 sjuksköterskor och läkare framgår det att 6 av 10 skulle vilja att handhygien prioriteras högre på deras avdelning och så många som 8 av 10 ansåg att de skulle vilja få bättre utbildning om handhygien.*

Läs mer om undersökningsresultaten


*Tork undersökning, 2019


Skriv ut Ladda ner