Olika toalettutrymmen, olika behov

Olika toalettutrymmen, olika behov

Överväger du att sätta in lufttorkar i ditt toalettutrymme?

Vi säljer inte lufttorkar, men vi vet vad som fungerar för våra kunder. Varje toalettutrymme har en specifik funktion. Hygien, värde, komfort eller utseende kan i olika utsträckning vara det viktigaste för dig. Och eftersom du förmodligen kommer att investera i din utrustning under några år, är det viktigt att se till att den verkligen passar dina behov.

För att göra ditt val enklare har Tork tagit fram sju viktiga frågor som rör dina toalettutrymmen. Genom att gå igenom dem kan du ta reda på vilket som är det bästa alternativet för vart och ett av dem.

Tidseffektivt?
Det kan ta ett tag att torka händerna med en lufttork och bara en person kan använda den åt gången – är du förberedd på köer under perioder med hög belastning? Besökare ska snabbt kunna komma in och ut från dina toalettutrymmen. Lufttorkar tar 10–45 sekunder i anspråk per person och under perioder med hög belastning krävs flera lufttorkar för att undvika köer och användare som istället torkar händerna på byxorna.
 
Pappershanddukar måste fyllas på för att det ska funka. Men det tar bara en sekund att ta en pappershandduk och lämna plats för nästa person. Är hög belastning ett problem i något av dina toalettutrymmen?
 
Serving multiple needs.png   Fungerar för olika behov?
Lufttorkar är bara utformade för att torka vuxna händer – hur kommer du att hantera behoven för alla dina toalettutrymmesbesökare? Du vill att detta toalettutrymme ska möta behoven för alla användare. Lufttorkar är utmärkta för att torka händerna, men det är den enda saken som de är utformade att göra.
 
Med pappershanddukar kan du också göra allt från att tvätta ansikten och snyta dig till att snygga till läppstiftet. Och de kan även användas av barn. Har användarna i dina toalettutrymmen andra behov utöver handavtorkning?
 
Comfortable environment.png  Bekväm miljö?
Lufttorkar kan vara högljudda och brukar inte komplettera andra tillbehör i toalettutrymmena – kommer de att passa in utan att orsaka avbrott? Dina toalettutrymmen ska återspegla imagen av din verksamhet. Lufttorkar kan ge ljudnivåer på upp till 90 dB. Det kan vara ett problem för andra gäster eller för personer utanför toalettutrymmet.
 
Pappershanddukar behöver fyllas på, men passar perfekt i alla toalettutrymmen och kommer inte att störa upplevelsen. Har du några toalettutrymmen där du vill erbjuda lugn och ro?
 
The full picture.png  Helhetsbilden?
Lufttorkar ger låga driftskostnader, men det inkluderar inte inköps-, installations- och servicekostnader – får du det bästa värdet för pengarna? Du behöver veta den verkliga kostnaden och säkerställa att du får valuta för pengarna i dina toalettutrymmen. Lufttorkar innebär lägre driftskostnader, men du måste lägga till kostnaderna för inköp, installation och service och beräkna den totala kostnaden.
 
Pappershanddukar har mycket lägre fasta kostnader, men å andra sidan varierar de löpande kostnaderna beroende på antalet användare. Har du toalettutrymmen där det är viktigt att känna till kostnaderna?
 
Cost efficient.png  Kostnadseffektivt?
Återbetalning av lufttorkar kan ta längre tid än förväntat eftersom du behöver tillräckligt många maskiner för att möta behovet vid hög belastning – vet du hur många som använder ditt toalettutrymme? Oavsett antal användare bör dina toalettutrymmen vara kostnadseffektiva. Lufttorkar har lägre driftskostnader, men återbetalningstiden kan vara lång eftersom du behöver tillräckligt många lufttorkar för att möta behovet vid hög belastning, även om det normala antalet användare är lågt.
 
Med pappershanddukar betalar du för vad du använder. Driftskostnader kan vara högre, men återspeglar alltid det faktiska antalet användare. Har du toalettutrymmen där kostnadseffektivitet är en nyckelfaktor?
 
Minimal cleaning.png  Minimal rengöring?
Bakterier kan spridas vid lufttorkning – kan städpersonalen städa tillräckligt ofta för att hålla toalettutrymmet fräscht? Du vill ge besökarna i dina toalettutrymmen fräscha alternativ för handavtorkning. Det kan verka som om lufttorkar kräver minimalt med underhåll. Men för att hålla sig fräscha måste de rengöras regelbundet eftersom lufttorkarna med tiden samlar på sig avlagringar från smutsiga händer.
 
Pappershanddukar måste fyllas på, men de är alltid fräscha eftersom de är skyddade tills de vidrörs av användaren. I vilket av dina toalettutrymmen är ovanstående viktigt? 
 
Maximum hygiene.png  Maximal hygien?
Många användare vidrör samma yta på lufttorken – hur kan du undvika bakteriespridning? Kompromissa aldrig med hygienen i dina toalettutrymmen. Öppna och delade lufttorkar ses ibland som mindre hygieniska av användare som vill undvika att komma i kontakt med andra människors bakterier.
 
Pappershanddukar vidrörs bara av användaren och uppfyller kraven i toalettutrymmen med extra höga hygienkrav. Har du toalettutrymmen där hygien är extra viktigt?

Oavsett vilket alternativ du överväger finns vi här för att hjälpa dig att få ett väl fungerande toalettutrymme. Vi kan ge dig råd eller titta på ditt toalettutrymme. Bara fråga.


Skriv ut Ladda ner