Original_JAD.jpg
Allmänt

Många otrygga med att besöka offentliga toaletter med handblås

2020/07/07

Covid-19 har lett till en ökad medvetenhet och oro om möjliga hälsorisker människor utsätts för i offentliga miljöer. Enligt en ny undersökning från Tork®, känner sig sju av tio mer otrygga idag än innan Covid-19 att besöka ohygieniska offentliga toaletter. Ett stort orosmoment är toaletter utrustade med handblås, något som 43 procent säger att de känner sig otrygga med.

Förväntningarna på trygga och hygieniska offentliga utrymmen är högre än någonsin tidigare. Enligt en undersökning i fyra europeiska länder, däribland Sverige, på effekterna av Covid-19 på människors attityder till hygien, anser 80 procent att det är viktigt för den allmänna säkerheten att upprätthålla en hög hygienstandard på offentliga toaletter.

Den ökade oron för hygien på offentliga toaletter har bidragit till förändrad preferens för handblåslösningar. Enligt studien önskar 75 procent att fler anläggningar erbjuder pappershanddukar som ett alternativ till existerande handblåsar. Studien fann också att 37 procent har en ökad preferens för pappershanddukar idag jämfört med innan pandemin. De vanligaste orsakerna är att pappershanddukar uppfattas som mer hygieniska (80 procent), torkar händer snabbare (42 procent) och sprider mindre bakterier i luften (39 procent).

Studien visar också hur viktigt det är för fastighetsskötare att förstå besökarnas preferenser för att inte riskera stöta bort dem. Hela 50 procent uppger att de är mindre benägna att besöka toaletter som inte erbjuder pappershanddukar som ett alternativ för att torka händerna, och 43 procent säger att de känner sig otrygga med att besöka en toalett utrustad med handblås.

– Covid-19-pandemin har visat att alla företag måste anpassa sig till en ny hygienstandard. Medan vissa anläggningar kanske har valt handblåsar tidigare, baserat på den upplevda användarvänligheten, är det inte längre tillräckligt. Som en effekt av Covid-19 är det en betydande del av befolkningen som känner sig otrygga med handblåsar. På Tork har vi sett en ökning av förfrågningarna från fastighetsskötare som vill byta från handblåsar till pappershanddukar, säger Alberto Cajiga, VP Marketing, Essity Professional Hygiene.

För hygienkritiska områden, såsom restauranger, storkök och sjukhus, har pappershanddukar länge varit den enda acceptabla lösningen.* Och det med goda skäl. Till skillnad från pappershanddukar, producerar en handblås mer luftburna droppar, vilket ökar risken för bakteriespridning i luften.** Friktionen när man torkar händer med pappershanddukar hjälper också till att ta bort fler bakterier än andra torkalternativ. ***

På grund av Covid-19-pandemin kommer fler besökare sannolikt att utvärdera offentliga toaletter enligt samma standard som gäller hygienkritiska områden som restaurangkök och för vården. Så många som 80 procent av de tillfrågade uppger att de förväntar sig att offentliga toaletter erbjuder en säkrare hygienmiljö i högre grad nu än före virusutbrottet.

– Studien visar att fastighetsskötare behöver prioritera hygienlösningar som får besökare och användare att känna sig trygga, för att locka tillbaka gäster efter pandemin. Kostnaden för att inte göra det är helt enkelt för hög, säger Alberto Cajiga.

För mer information besök tork.se/sakrareval


*Källa: Huang, C Mayo Clinic, 2011

**Källa: Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013

***Källa: Todd, J Food Prot, 2010 


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av United Minds i samarbete med CINT. Undersökningsperioden sträckte sig mellan 8-13 april, 2020. Totalt svarade 4035 respondenter jämnt fördelade över fyra länder i Europa: Tyskland, Frankrike, Spanien och Sverige. 


För ytterligare information, kontakta:

Sarah Benson, Regional Brand Activation Manager

Tel: 0730-351168

E-post: sarah.benson@essity.com 


Tillbaka
Skriv ut Ladda ner