Original_grocery_covid19.jpg
Allmänt

Ny kunskapshubb ska bidra till tryggare arbetsplats inom dagligvaruhandeln

2020/07/07

Webbsidan Trygg på jobbet erbjuder personal inom dagligvaruhandeln och apotek verktyg och råd för handhygien samt rekommendationer kring placering av dispenserar. Syftet är att öka tryggheten för anställda och konsumenter samt att minimera onödiga driftstörningar till följd av Covid-19-pandemin. 

Med anledning av Covid-19 har Tork lanserat webbsidan Trygg på jobbet för att hjälpa företag och anställda skapa en trygg arbetsplats. Trygg på jobbet är en webbaserad kunskaps- och verktygsamling som innehåller uppdaterad hygieninformation och rekommendationer för företag. Som ledande global aktör inom professionell hygien kan Tork bidra med insikter och verktyg baserade på decennier av erfarenhet i kombination med de senaste folkhälsorekommendationerna. 

På webbsidan kan personal inom dagligvaruhandeln och apotek hitta information som kan hjälpa till att säkerställa efterlevnad av hygienrutiner och att trygghetsprogram för anställda är i enlighet med internationella riktlinjer från bland annat Världshälsoorganisationen (WHO). Trygg på jobbet förser butikschefer med verktyg och resurser för att bidra till att deras butiker förblir säkra och hygieniska för anställda, såväl under som efter pandemin. 

”Anställda inom dagligvaruhandeln arbetar hårt för att säkerställa att butikshyllorna är fyllda och att människor har tillgång till de förnödenheter de behöver under dessa osäkra tider. Tork utvecklade Trygg på jobbet för att säkerställa att dessa anställda har de verktyg som krävs för att förstärka och förbättra sina hygienrutiner så att de på ett säkert sätt kan möta kunderna”, säger Anna Köningson Koopmans, marknadschef – dagligvaruhandel/apotek, Essity Professional Hygiene. ”Butikschefer kan vara trygga med att våra expertråd på ett konkret sätt bidrar till att hålla deras butiker säkra och hygieniska nu och i framtiden.”  

Trygg på jobbet innehåller bland annat: 

• Korrekt handhygienprotokoll för butiksanställda, inklusive sätt att förbättra efterlevnaden; 

• Tips för att förbättra hygienen bland butiksanställda och kunder i butiken; 

• Förbättrad ytrengöringsprotokoll för att säkerställa att butikerna förblir hygieniska och öppna; samt 

• Rekommendationer för placering av dispenser för att förstärka handhygien bland butiksarbetare och kunder i hela butiken. 

 

För att ta del av Trygg på jobbet med verktyg för dagligvaruhandeln, besök tork.se/tryggpajobbet 


För ytterligare information, kontakta:

Sarah Benson, Regional Brand Activation Manager

Tel: 0730-351168

E-post: sarah.benson@essity.com 


Tillbaka
Skriv ut Ladda ner