Original_Foodservice.jpg
Allmänt

Ny kunskapshubb ska bidra till tryggare arbetsplats inom restaurangbranschen

2020/07/08

Webbsidan Trygg på jobbet erbjuder personal inom restaurang och storkök verktyg och råd för handhygien samt rekommendationer kring placering av dispenserar. Syftet är att bidra till en tryggare arbetsplats för anställda under Covid-19-pandemin. 


Med anledning av Covid-19 har Tork lanserat webbsidan Trygg på jobbet för att hjälpa företag och anställda till en säker och trygg arbetsplats. Trygg på jobbet är en webbaserad kunskaps- och verktygsamling som innehåller uppdaterad hygieninformation och rekommendationer för företag. Som ledande global aktör inom professionell hygien kan Tork bidra med insikter och verktyg baserade på decennier av erfarenhet, i kombination med de senaste folkhälsorekommendationerna. 

På webbsidan kan personal inom restaurang och storkök hitta information som kan hjälpa till att säkerställa att drift, hygienrutiner och trygghetsprogram för anställda är i enlighet med internationella riktlinjer från bland annat Världshälsoorganisationen (WHO). Här finns till exempel verktyg och resurser för handhygien, personlig hygien och ytrengöring. Under de kommande månaderna kommer Tork dessutom att släppa ytterligare resurser för att bidra till att branschen snabbare ska kunna återhämta sig från pandemin.  

"Restaurangägare har varit tvungna att snabbt anpassa sina affärsmodeller för att klara de nya riktlinjerna för social distansering," säger Hanneke Kuipers, marknadschef – foodservice, Essity Professional Hygiene. "Tork utvecklade Trygg på jobbet som ett sätt att hjälpa restaurangbranschen att anpassa sig till det nya normala, och säkerställa att rutiner för handhygien och personlig hygien förblir en prioritet för att försäkra kunderna om att restauranger är säkra, både nu och på lång sikt." 


Trygg på jobbet innehåller bland annat: 

• Protokoll för korrekt handhygiensrutiner för restaurangarbetare, inklusive sätt för att förbättra efterlevnaden; 

• Råd till köks- och restaurangpersonal kring personlig hygien; 

• Rekommendationer för korrekt rengöring och sanering av ytor för att minska spridningen av patogener; samt 

• Rekommendationer kring placering av dispensrar för att stärka korrekt hygienpraxis och protokoll på restauranger. 


För att ta del av Trygg på jobbet med verktyg för restaurang och storkök, besök tork.se/tryggpajobbet 


För ytterligare information, kontakta:

Sarah Benson, Regional Brand Activation Manager

Tel: 0730-351168

E-post: sarah.benson@essity.com 


Tillbaka
Skriv ut Ladda ner