Original_manufacturing_covid19.jpg
Allmänt

Ny kunskapshubb ska bidra till tryggare arbetsplats inom tillverkningsindustrin

2020/07/08

Webbsidan Trygg på jobbet erbjuder personal inom tillverkningsindustrin verktyg och råd för handhygien samt rekommendationer kring placering av dispenserar. Syftet är att bidra till en tryggare arbetsplats för anställda och minimera driftstörningar till följd av Covid-19-pandemin. 

Med anledning av Covid-19 har Tork lanserat webbsidan Trygg på jobbet för att hjälpa företag och anställda till en trygg arbetsplats. Trygg på jobbet är en webbaserad kunskaps- och verktygsamling som innehåller uppdaterade hygieninformationen och rekommendationerna för företag. Som ledande global aktör inom professionell hygien kan Tork bidra med insikter och verktyg baserade på decennier av erfarenhet, i kombination med de senaste folkhälsorekommendationerna. 

På webbsidan kan personal inom tillverkningsindustrin hitta information som kan hjälpa till att säkerställa efterlevnad av hygienrutiner och att trygghetsprogram för anställda är i enlighet med internationella riktlinjer från bland annat Världshälsoorganisationen (WHO). Trygg på jobbet förser företag med verktyg och resurser för att bidra till att arbetsplatsen förblir säker och hygienisk för anställda, såväl under som efter pandemin. 

”Anställda inom tillverkningsindustrin arbetar outtröttligt för att säkerställa att människor har tillgång till de förnödenheter de behöver under dessa utmanande tider. Tork utvecklade Trygg på jobbet för att säkerställa att de anställda inom industrin har de verktyg som krävs för att förstärka och förbättra sina hygienrutiner för en trygg arbetsplats”, säger Jenny Turner, marknadschef – industri, Essity Professional Hygiene. ”Platschefer kan vara trygga med att våra expertråd på ett konkret sätt bidrar till att hålla deras arbetsplatser säkra och hygieniska nu och i framtiden.”  


Trygg på jobbet innehåller bland annat: 

• Protokoll för korrekta handhygiensrutiner för anställda, inklusive sätt för att förbättra efterlevnaden; 

• Förbättrade ytrengöringsprotokoll för att säkerställa att arbetsytor förblir hygieniska; samt 

• Rekommendationer för att granska och utvärdera arbetsplatsen drift för att integrera fysiska distansåtgärder, med alternativa rekommendationer om det inte är möjligt att genomföra fysiska distansåtgärder. 

För att ta del av Trygg på jobbet med verktyg för tillverkningsindustrin, besök tork.se/tryggpajobbet 


För ytterligare information, kontakta:

Sarah Benson, Regional Brand Activation Manager

Tel: 0730-351168

E-post: sarah.benson@essity.com 


Tillbaka
Skriv ut Ladda ner