recycling_original.jpg
Allmänt

Essity får hedersomnämnande för unik återvinningstjänst

2017/10/20

Tork PaperCircle är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Den 18 oktober 2017 fick Essity ett hedersomnämnande på European Paper Recycling Awards i Europaparlamentet.

Tork PaperCircle nominerades som en av fyra finalister i kategorin Information & utbildning på European Paper Recycling Awards. Utmärkelsen uppmärksammar projekt, initiativ och kampanjer som bidrar till ett hållbart Europa genom aktiviteter som främjar pappersåtervinning. Juryn består av akademiker, journalister och medlemmar av Europaparlamentet, däribland Simona Bonafè, som ansvarar för Europaparlamentets avfallslagstiftning. 
 
–  Essitys projekt synliggör vikten av att involvera producenter i hela produktlivscykeln. Bolaget visar hur hållbarhet kan bli en integrerad del av industriell utveckling, säger Simona Bonafè, European Paper Recycling Council. 
 
Den cirkulära ekonomin blir allt viktigare för företag världen över. Bland drivkrafterna finns både en ökad medvetenhet bland konsumenterna och statliga initiativ som EU:s paket om cirkulär ekonomi. 
 
– Tork PaperCircle är ett bra exempel på hur vi, tillsammans med våra kunder, visar vägen mot en cirkulär ekonomi för hygienprodukter. Vi är glada över att European Paper Recycling Council ger oss detta erkännande, säger Kersti Strandqvist, Senior Vice President Sustainability, Essity. 
 
Med Tork PaperCircle hjälper vi våra kunder att sluta cirkeln genom att återvinna förbrukade pappershanddukar för tillverkning av nya mjukpappersprodukter. Tjänsten minskar avfallet och sänker koldioxidutsläppen med 40 procent*. För närvarande ingår Tork PaperCircle i pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna. En av de tyska kunderna är Commerzbank, som nyligen har utökat tjänsten till femton kontor.   
 
– Genom Tork PaperCircle kan vi sänka våra koldioxidutsläpp, och de berörda byggnaderna genererar ungefär 20 procent mindre avfall. Tork PaperCircle etablerar oss som en pionjär inom återvinning bland tyska företag,” säger Dirk Middelmann, Corporate Real Estate Management, Commerzbank. 
 
*För pappershanddukar jämfört med befintliga alternativ för avfallshantering. Baserat på en livscykelanalys (LCA) som har verifierats av Svenska Miljöinstitutet (IVL) 2017, där även de processer som har rationaliserats bort har tagits i beaktande.  
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55 
Läs mer om Tork PaperCirle här

Tillbaka
Skriv ut Ladda ner