Original GHD.png
Allmänt

Endast två av tio tvättar händerna för att skydda andra under Covid-19

2020/10/27

Hälften av svenskarna tvättar händerna oftare idag än de gjorde före Covid-19-pandemin. Men det är inte av omsorg för andra. En ny undersökning från Tork visar att bara två av tio tvättar händerna för att skydda andra. Med anledning av den Internationella Handtvättsdagen, som i år har temat ”Handhygien för alla”, sätter Tork ljuset på människors handhygienrutiner och att god handhygien är ett av de bästa verktygen för att hålla nere smittspridningen.
 
I samband med Internationella Handtvättsdagen 2020 släpper Tork nya data om människors handhygienrutiner under Covid-19. Datan kommer från den globala undersökningen Essity Essentials Initiative Survey 2020-2021 som genomfördes i juli i år. Undersökningen visar tydligt effekterna av Covid-19 på människors beteenden och i synnerhet deras handhygien. Av svenskarna uppger 39 procent att de har förändrat hur de tvättar händerna, och hälften (49 procent) uppger att de tvättar händerna oftare idag än vad de gjorde innan pandemin. 
 
Däremot är det enbart 19 procent som främst tvättar händerna för att skydda andra medan en övervägande majoritet, 75 procent, främst gör det för att skydda sig själva. En stor andel tvättar också bara händerna efter att de har gjort något. Till exempel uppger 79 procent att de tvättar händerna efter att ha besökt en allmän plats, medan 35 procent säger att de tvättar händerna innan de besöker en allmän plats. Det kan vara ett tecken på att människor är mer oroade över att själva bli smittade snarare än att tänka på att de potentiellt smittar andra.
 
”Trots en stor solidaritet med vårdpersonal och andra viktiga yrkesgrupper under pandemi, visar undersökningsresultatet att vi skulle kunna bli bättre på att tvätta händerna för att skydda andra. Handhygien är ett viktigt verktyg för att hålla nere smittspridningen i samhället. Jag hoppas att människor håller ut och fortsätter att tvätta händerna lika ofta under hela pandemin och även efteråt”, säger Carolyn Berland, Global Brand Innovation Manager, Essity Professional Hygiene.
 
Handhygien påverkar företagets rykte i det nya normala

Ur ett företagsperspektiv har hygien blivit en avgörande fråga för att skapa förtroende och få kunder och gäster att känna sig trygga. 6 av 10 säger att de har ökat sina förväntningar på hygienstandarden på restauranger och kaféer liksom offentliga toaletter. 42 procent uppger att de skulle känna sig tryggare med att besöka offentliga platser om det på platsen fanns tydlig information om hygienåtgärder och rutiner för att minska smittorisken. 
 
”För företag som vill locka tillbaka människor är handhygienrutiner, tillgång till handhygienstationer och tydlig kommunikation om det arbete som görs för att förhindra smittspridning avgörande. De som lyckas med detta kommer att komma starkare ur denna svåra period”, säger Janne Müntzing, Commercial Director Sverige på Tork.
 
Lyssna på podcasten Essentials Talks med Carolyn Berland, där hon berättar mer om vikten av goda handhygienrutiner samt varför man ska använda tvål i stället för desinfektionsmedel. Lyssna här: https://open.spotify.com/episode/6P8vWpURqRq2BHu6daEoJQ?si=MmRRGx7XSb-HYNXP2PwjtQ
 
Läs mer om hur Tork bidrar till att säkerställa den nya hygienstandarden här.
 
Hela undersökningen Essentials Initiative Survey 2020-2021 finns att läsa här.

Faktaruta - svenskarnas handhygienrutiner under Covid-19
 
• 39 procent har förändrat hur det tvättar händerna
• 49 procent tvättar händerna oftare idag än innan Covid-19
• 75 procent tvättar händerna främst för att skydda sig själva från smitta
• 63 procent har högre förväntningar på hygienstandarden på restauranger och caféer idag jämfört med innan Covid-19
• 64 procent har högre förväntningar på hygienstandarden på offentliga toaletter idag jämfört med innan Covid-19
• 42 procent skulle känna sig tryggare med att besöka offentliga platser om de hade mer information om hygienåtgärder och rutiner för att minska smittorisken

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av United Minds i samarbete med CINT i juli 2020. Undersökningen omfattade 10 marknader med totalt 10 369 respondenter. Marknader som är inkluderade i undersökningen är: Storbritannien, USA, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Mexiko, Italien, Nederländerna, och Sverige. Antalet svenska respondenter var 1009. 
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Sarah Benson, Regional Brand Activation Manager
Tel: 0730-351168

Tillbaka
Skriv ut Ladda ner