restaurant_original.jpg
Restaurangbranschen

Så oroliga är svenskarna för hygienen på restauranger och foodtrucks

2018/10/11

God handhygien bidrar inte bara till att hålla oss friskare – det kan också göra restauranggäster och besökare på bättre humör, enligt en undersökning som Tork, en del av hygien- och hälsoföretaget Essity, har låtit göra. Något att tänka på inför kommande arbetspass på restaurangen, i foodtrucken eller med cateringen.

Det är väl känt att god handhygien är ett av de mest effektiva sätten att hindra smittspridning och att undvika sjukdomar. Nu visar en internationell undersökning, utförd på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity, att god handhygien även kan ha positiv inverkan på hur människor mår och beter sig i restaurangmiljön. Hela 73 procent av de svenska respondenterna uppger att de skulle bli positivt påverkade om de visste att andra tvättar sina händer ordentligt. Bland annat gör det att de känner sig mer bekväma, trygga, tillfreds och gladare. 
– Vetskapen om att våra händer är rena kan påverka restauranggästerna på flera positiva sätt. När en besökare ser att personalen har bra rutiner för att tvätta händerna, särskilt vid kontakt med livsmedel, så infinner sig en större trygghet hos gästen, säger Helena Taghizadeh, marknadschef för Tork på Essity.
 
Bra förtroende för hotell och restauranger – sämre för street food
Hygienfrågan påverkar inte bara hur vi beter oss mot varandra utan också hur vi väljer bland hotell och restauranger. 17 procent uppger att de har avstått från att ta in på ett specifikt hotell på grund av oro för hygiennivån. Andelen som av samma anledning har avstått från att äta på en restaurang är betydligt mindre – bara fem procent svarar att tanken på bristande hygien och renlighet har gjort att de avstått från att äta ute. 
 
Svenskarnas förtroende för foodtrucks och annan street food är dock inte lika stort som för restauranger och andra fasta matställen. Var tredje person uppger att de alltid, eller ofta, oroar sig för dålig hygien i vid dessa serveringar och 16 procent uppger att de därför avstått från att köpa mat från en foodtruck eller annan street food. Undersökningen visar att hos personer under 40 år är oron större och var femte uppger att de avstått street food. 
 
Faktorerna som oroar matgäster mest
Personalens hygien uppges som det främsta skälet till att man undviker att äta på eller beställa mat från en restaurang eller annan matservering. En tredjedel uppger bristfälliga toaletter och avsaknad av handhygiensprodukter som orsak. Faktorerna som oroar mest:  
• Kockens och personalens hygien: 51 %
• Hur maten förvaras och bereds: 45 %
• Övergripande hygien och renlighet: 43 %
• Toaletterna: 34 % 
• Avsaknad av handhygienprodukter: 31 %
• Kvaliteten på matingredienserna: 29 %
• Att maten avses ätas utan bestick: 22 %
 
Att tvätta händerna med tvål i 20-30 sekunder och torka sig med pappershandduk är en enkel väg till god handhygien. Ändå är det långt ifrån alla som tvättar händerna så ofta som de borde.
 
- Även om svenska restaurangbesökare sällan undviker restauranger, så är det tydligt att just hygien är den stora faktorn som kan avskräcka. För att minska oron för dålig hygien kan man som arbetsplats diskutera hur man ändra rutinerna så att varje restauranggäst känner sig tryggare. Det skulle kunna gynna försäljningen och leda till att fler besökare kommer tillbaka, säger Helena Taghizadeh.
 
Global Handwashing Day
God handhygien är en nyckelfråga för Essity som också är stolt sponsor till Global Handwashing Day 2018 den 15 oktober  – en dag instiftad av Global Handwashing Partnership med syfte att öka medvetenheten om, och förståelsen för vikten av god handhygien. 
– De flesta känner till hälsoeffekterna av att tvätta händerna med tvål, men som denna undersökning visar är effekterna många fler. Global Handwashing Day är viktig och påminner oss om att betydelsen av att tvätta händerna och uppmuntra andra att göra detsamma, säger Carolyn Moore, Secretariat Director of the Global Handwashing Partnership. 
 
För ytterligare information, kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director, Essity region Nordic
Mobil: +46 72 14 14 299, E-mail: sofia.hallberg@essity.com
 
Om resultatet 
Statistiken i detta pressmeddelande grundas på två undersökningar, båda utförda av United Minds på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity. De globala resultaten härrör från undersökningen the Power of Hands survey, vilken genomfördes i sex länder mellan den 9 juli och 6 augusti 2018. Totalt deltog 3 060 respondenter. Nationella kvoter har använts för att behålla ett representativ snitt av befolkningen sett till ålder och kön. De svenska resultaten härrör från Essentials Initiative Survey 2018 där 15 000 personer från 15 länder fått frågor kring hygien och välbefinnande. I Sverige har 1 027 personer svarat på undersökningen och det är dessa siffror som redovisas ovan. De tillfrågade utgör ett representativt snitt av befolkningen sett ur kön, ålder, livssituation mm. 

Pressmaterial

ghd_Helena_.jpg

5184x3888px 9 MB


Tillbaka
Skriv ut Ladda ner