Hygiene-stand-open-office_original.jpg
Allmänt

En av fem vill att handhygien får högre prioritet på arbetsplatsen

2018/10/11

God handhygien bidrar inte bara till att hålla sig själv och andra friskare – det kan också göra dina kollegor och kunder nöjdare, enligt en undersökning som Tork, en del av hygien- och hälsobolaget Essity, har låtit göra i samband med Global Handwashing Day den 15 oktober. Men handhygien är något det slarvas med – och synen på ens egen handhygien stämmer inte överens med kollegornas.

God handhygien är ett av de mest effektiva sätten att hindra smittspridning och att undvika sjukdomar på arbetsplatser, men det är också ett sätt att öka anseendet för dig som kollega. En internationell undersökning, utförd på uppdrag av Tork, en del av hygien- och hälsobolaget Essity, visar att hela 85 procent har en mer positiv syn på personer som tvättar sina händer regelbundet.
 
– En kollega kan uppfattas både mer professionell och trovärdig om han eller hon tvättar sina händer mer regelbundet. I undersökningen ser vi också att en person med god handhygien framstår mer omsorgsfull mot sin omgivning, säger Helena Taghizadeh, marknadschef för Tork på Essity.
 
Handhygien kan påverka trivseln
Hela 73 procent av de svenska respondenterna uppger att vetskapen om att andra tvättar sina händer påverkar deras sinnesstämning positivt. På en arbetsplats skulle det kunna bidra till att medarbetare känner sig mer bekväma, trygga, tillfreds och gladare.
• 75 procent anser att de tvättar sina händer tillräckligt ofta varje dag, men bara 19 procent tycker att kollegorna gör det
• 23 procent uppger att de skulle tvätta händerna oftare om de visste att det hade positiv inverkan på andra
• 18 procent tycker att handhygien borde få högre prioritering på svenska arbetsplatser
 
Att tvätta händerna med tvål i 20-30 sekunder och torka sig med pappershandduk är en enkel väg till god handhygien. Ändå är det långt ifrån alla som tvättar händerna så ofta som de borde.
– För vem tvättar du händerna när du är på jobbet? För dig själv, dina kollegor eller någon annan? I Sverige reflekterar vi mindre över hur ens handhygien påverkar andra, men det finns ett tydligt samband mellan hur vi sköter vår handhygien och hur vi uppfattas av andra. Att tvätta händerna kan helt enkelt bidra till att man uppfattas som en bättre kollega, säger Helena Taghizadeh. 
 
Global Handwashing Day
God handhygien är en nyckelfråga för Essity som också är stolt sponsor till Global Handwashing Day 2018 – en dag instiftad av Global Handwashing Partnership med syfte att öka medvetenheten om, och förståelsen för vikten av god handhygien. 
– De flesta känner till hälsoeffekterna av att tvätta händerna med tvål, men som denna undersökning visar är effekterna många fler. Global Handwashing Day är viktig och påminner oss om att betydelsen av att tvätta händerna och uppmuntra andra att göra detsamma, säger Carolyn Moore, Secretariat Director of the Global Handwashing Partnership. 
 
För ytterligare information, kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director, Essity region Nordic, +46 72 14 14 299, sofia.hallberg@essity.com
 
Om resultatet 
Statistiken i detta pressmeddelande grundas på två undersökningar, båda utförda av United Minds på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity. 
De globala resultaten härrör från undersökningen the Power of Hands survey, vilken genomfördes i sex länder mellan den 9 juli och 6 augusti 2018. Totalt deltog 3 060 respondenter. Nationella kvoter har använts för att behålla ett representativ snitt av befolkningen sett till ålder och kön.
 
De svenska resultaten härrör från Essential Initiative Survey 2018 där 15 000 personer från 15 länder fått frågor kring hygien och välbefinnande. I Sverige har 1 027 personer svarat på undersökningen och det är dessa siffror som redovisas ovan. De tillfrågade utgör ett representativt snitt av befolkningen sett ur kön, ålder, livssituation mm. 

Pressmaterial

washroom.jpg

5184x3888px 11 MB

ghd_Helena_.jpg

5184x3888px 9 MB


Tillbaka
Skriv ut Ladda ner