TORK NL2 E 0103b.jpg
Healthcare

Ny forskningsstudie lyfter fram möjliga hygienrisker på ytor i sjukvården

2017/05/03

Tork, ett varumärke från SCA, uppmärksammar det kritiska femte steget i WHO’s ”5 Handhygienmoment” om patientnära ytor, i samband med Världshälsoorganisationens handhygiendag den 5 maj.

Det ledande globala hygien- och hälsoföretaget SCA, tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden), är stolta över att kunna presentera ny forskning beträffande förekomsten av bakterier i patientens närmiljö i syfte att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI)  inom sjukvården. Den tvååriga studien genomfördes bl a av forskare från SCA, sjukhus och forskningsinstitut. Studien sponsrades av Vinnova, den statliga svenska myndigheten som arbetar för att främja hållbar tillväxt genom innovation, och undersökte betydelsen av textilmaterial och ytor i patientens närmiljö som möjliga källor till vårdrelaterade infektioner (VRI). I studien kallad I-tex ingick att öka kunskapen om sjukhusens bakteriella miljö, studera eventuella bakteriereservoarer samt städ- och övriga vårdrutiner.
 

Viktigt att betona användning av handdesinfektion även efter kontakt med patients närmiljö

Genom att använda sig av DNA-provtagning undersökte forskarna ansamlingen av bakterier på ytor i patientens omedelbara omgivningar, vilket inkluderar: textilier som till exempel draperier mellan patientsängar eller sänglinnen i kuvöser på neonatavdelning, skyddsräcken på patientsängar och golv på patientavdelningar, toaletter och duschar. De undersökta ytorna hade ett stort antal olika bakterier, varav några var potentiella patogener som kan leda till infektioner. Resultaten visar behovet av korrekt handhygien i enlighet med Världshälsoorganisationens  femte steg i ”de fem handhygienmomenten”. Tyvärr tenderar dock efterlevnaden av handhygien inom sjukvården att vara den lägsta när det gäller just detta femte steg för god handhygien enligt American Journal of Infection Control.  Bara 60 procent av vårdpersonalen uppmärksammar och följer just detta femte steg. 
 
“Vår studie visar att ytor i patientens närmiljö kan vara belagda med potentiellt patogena bakterier. En korrekt handhygien efter kontakten med dessa ytor kan hjälpa till att minska de vårdrelaterade infektionerna”, säger Birgitta Bergström,  fil.kand. Msc, Microbiology and hygiene at RISE Agrifood and Bioscience

Utbildning, rengöringsprocedurer och dispenserplacering är avgörande  

 
I en tidigare treårsstudie med 16 sjukhus som sponsrades av Tork, tyckte 60 procent av vårdpersonalen att rätt placering av dispensrar för handdesinfektionsmedel var avgörande för att uppnå en bättre efterlevnad av handhygien och för att få bättre resultat på längre sikt. 
 
”Vår forskning har visat att det är viktigt att se på dessa fem momenten för god handhygien utifrån vårdpersonalens perspektiv och uppgifter för att göra det så enkelt som möjligt att följa, och även inkludera enkel åtkomst och en logisk placering av dispensrar, en liten förändring som kan ha en stor påverkan”, säger Carolyn Berland, Senior Scientist R&D på SCA. 
 
Dispensrarna från Tork för handesinfektion som används i studien är en del av det övergripande handhygienutbudet för sjukvården. Med tanke på hur viktig handhygienen är för vårdpersonalen, har utbudet av handdesinfektionsmedel och tvålprodukter optimerats för att vara så milda, effektiva och snabba att använda som möjligt. 
 
För att uppmuntra efterlevnad och förhindra spridning av infektioner, rekommenderar Tork följande åtgärder: 
 
  • Utbilda personal och besökare om vikten av att följa det femte steget i Världshälsoorganisationens "fem tillfällen för god handhygien". Vårdpersonal kan testa sina kunskaper om handhygien i en quiz
  • Ha tydliga, detaljerade rutiner för rengöring av patientområden
  • Rengör patienttextilier ofta och fundera på när engångsprodukter kan vara användbara
  • Förbättra efterlevnaden genom att optimera placeringen av dispensrar för handdesinfektionsmedel på vårdavdelningarna. 
  • Besök WHO:s globala kampanjwebbplats för den internationella dagen för handhygien 
 

Uppmärksamma den internationella handhygiendagen bland vårdpersonal

Enligt Världshälsoorganisationen fortsätter vårdrelaterade infektioner att vara ett stort problem. God handhygien anses allmänt vara den enskilt viktigaste metoden för att minska dessa infektioner.  Därför betonar Världhälsoorganisationen med hjälp av deltagare från Private Organizations for Patient Safety (POPS) varje år vikten av handhygien på den internationella handhygiendagen den 5 maj. SCA är en stolt deltagare i POPS.
 
”Vårdpersonal är upptagna personer som gör sitt bästa för att värna om sina patienters hälsa. De behöver och förtjänar vårt stöd för att kunna sköta sin handhygien snabbt och enkelt vid behov”, säger Carolyn Berland. ”Den internationella handhygiendagen kan ge vårdpersonal lite extra inspiration när det kommer till den svåra uppgiften att upprätthålla en hög efterlevnad.”
 
 
För mer information kring studierna kontakta:
Dr Carolyn Berland
Senior Scientist R&D
SCA Hygiene Products AB 
+46 721 414299
carolyn.berland@sca.com
 
For mer informaton eller pressbilder kontakta: 
Sofia Hallberg, Communications director, SCA region Nordic 
Sofia.hallberg.ext@sca.com
+46 721 414 299
 
 
Källor:

(1) American Journal of Infection Control. “Toward improving the World Health Organization fifth moment for hand hygiene in the prevention of cross-infection.”
 
(2)  “Hand hygiene: Back to the basics of infection control.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3249958/#ref1 
 
 
 
Om Vinnova I-Tex studien 
För att ta reda på hur man kan minska vårdrelaterade infektioner, var SCA en av de huvudsakliga bidragsgivarna till Vinnovas tvåårsstudie som involverade 13 partners inklusive sjukhus, forskningsinstitut och privata företag. SCA investerade mer än 2 000 timmar för att se till att projektet skulle bli en framgång.

Om RISE Jordbruk och livsmedel
Jordbruk och livsmedel är en enhet som är en del av RISE (Research Institutes of Sweden). Enheten har ungefär 130 anställda och bedriver forskning och innovation genom hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion över processindustri och detaljhandel hela vägen till konsumentnivå. Vi utvecklar och implementerar tekniker för nästa generation inom råvaru- och livsmedelsproduktion, och arbetar för att utveckla säker, hälsosam och hållbar mat. RISE består av de tidigare instituten Innventia, SP, och Swedish ICT med sammanlagt 2 200 anställda och ägs av den svenska staten. Mer information på www.ri.se

Om den internationella handhygiendagen
Den internationella handhygiendagen är en kampanj av Världshälsoorganisationen (WHO) för att uppmärksamma handhygien inom hälso- och sjukvården varje år den 5 maj. Målet med dessa insatser är att förbättra vårdpersonalens efterlevnad av rekommendationerna kring handhygien från CDC (Centers for Disease Control and Prevention) samt WHO. Aktiviteter under den internationella handhygiendagen tar även upp och förtydligar missuppfattningar om handhygien.

Tillbaka
Skriv ut Ladda ner