598310505_Original.jpg
Allmänt

Tork släpper nya insikter om ett hållbart liv utanför hemmet

2019/12/19

Tork, det globala varumärket inom professionell hygien, släpper nu rapporten Ett hållbart liv utanför hemmet. Rapporten innehåller fakta och trender om värdet av hållbart företagande i människors vardag – inte bara i hemmet, utan också där de arbetar, äter och reser.
 
Kraven på företag att vara hållbara ökar och människor, företag och organisationer är på ständig jakt efter nya idéer och lösningar för att lyckas bli mer hållbara. En nyligen genomförd studie från Harvard visade att företag med ambitiösa hållbarhetsprogram har 55 % nöjdare medarbetare. 1
 
Hållbarhet och företagande är starkt sammankopplade. Studier visar att 66 % av konsumenterna skulle betala mer för hållbara varor och tjänster – och andelen är ännu högre bland millennials, det vill säga personer födda mellan 1980 och 2000 (73 %). 2  Globalt uppger 67 % av undersökta företag att hållbarhetsstrategier är nödvändiga för att vara konkurrenskraftiga 3,  och forskning från World Economic Forum visar att miljöinnovativa företag, oberoende storlek, växer i genomsnitt med 15 % per år, samtidigt som deras respektive marknader har förblivit oförändrade. 4
 
Den nya approachen från Tork om hållbarhet utanför hemmet baseras på insikter och lärdomar från samarbeten med kunder runt om i världen. I trendrapporten för Professional Hygiene - Ett hållbart liv utanför hemmet 2019 - finns ytterligare trender som täcker ämnen så som klimatförändringar, koldioxidutsläpp och cirkulär ekonomi, vilket ger viktigt kunskap till företag som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete.
 
Målet för Tork är att ta fram lösningar inom professional hygiene som gör livet mer hållbart. Åtagandena utgår från tre fokusområden där de produkter och tjänster som erbjuds kan göra största möjliga nytta: Välbefinnande, Mer från mindre och Cirkularitet.
 
sustainability-pr-se.jpg
 
 
– Vår ambition för 2030 fokuserar på att uppfylla företagets övergripande hållbarhetsstrategi för Essity och våra mål för Tork. När det gäller välbefinnande har vi som mål att 60 % av alla innovationsprojekt från Tork ska vara innovationer som bidrar till att skapa sociala förbättringar för kunder, konsumenter och samhälle. Dessutom har vi också åtagit oss att se till att vi minskar miljöavtrycket för alla våra produkter med 33 % innan 2030, säger Malin Herrmann, Brand Manager, Region North.
 
Tork har länge varit en förebild när det kommer till hållbarhet inom Professional Hygiene. Med innovationer som gör det möjligt för slutkunden att minska sin konsumtion, sitt koldioxidutsläpp och minimera sitt avfall hjälper Tork företag att uppnå sina egna hållbarhetsmål.

Exempel på hur Tork arbetar med hållbarhet: 
 
Välbefinnande: Tork Clean Care™ -programmet bidrar med flera hygienverktyg, tips och globala insikter för att förbättra hygien för bättre företag. Under 2018 utbildades 175 000 personer i bättre handhygien.
 
Mer från mindre: Tork Coreless Mid-size Toalettpapper har ett 11 % lägre koldioxidavtryck och 82 % mindre förpackningsavfall jämfört med traditionella små toalettrullar. Tork PeakServe® handduksbuntar är komprimerade med 50 %, vilket minimerar hantering och lagring. 6
 
Cirkularitet: Tork PaperCircle® som har lanserat i utvalda länder i Europa, är ett initiativ från Tork som bygger på cirkulär ekonomi. PaperCircle är världens första återvinningstjänst för pappershanddukar som hjälper kunder att sluta livscykeln för pappersavfall. Programmet sänker koldioxidavtrycket med minst 40 % och genererar 20 % mindre avfall, jämfört med dagens traditionella avfallssystem. 7
 
Tork är engagerade i hållbart företagande
Tork är ett varumärke från det globala hygien- och hälsoföretaget Essity, erkänt som ett av världens mest hållbara företag. Essity är del av FN:s Global Compact Signatur och fokuserar på sex av FN:s 17 mål för hållbarutveckling. Essity samarbetar också med Science Based Targets Carbon Reduction Initiative och fick sina mål godkända under 2018. Tork är engagerade för att leda utvecklingen inom hållbarhet genom att hjälpa kunder, deras anställda och gäster att göra detsamma.
 
Besök tork.se/hallbarhet för att lära dig mer och ladda ner trendrapporten Ett hållbart liv utanför hemmet.
 
För ytterligare information, kontakta:
Malin Herrmann, 0706-170855, malin.herrmann@essity.com 


  1. https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability
  2. Nielsen Global Sustainability Report, 2015
  3. MIT, citerad i https://www.huffingtonpost.com/steven-cohen/sustainability-by-the-num_b_2158104.html?guccounter=1
  4. https://www.weforum.org/agenda/2017/03/how-going-green-can-help-the-planet-and-your-profits/
  5. Uträckning baserad på en livscykelanalys (LCA) för Tork toalettpapper, på den europeiska marknaden, utförd av Essity och kontrollerad av Swerea IVF 2017.
  6. Jämfört med Tork Universal refiller och dispenser för vikta handdukar, artikelnummer 552020.
  7. Jämfört med dagens traditionella avfallshanteringssystems. Uträkningen baserad på en livscykelanalys på den europiska marknaden där man har tagit hänsyns till de undvikande processerna. Undersökningen genomförd av Essity och kontrollerad av Svenska miljöinstitutet. 

Pressmaterial


Tillbaka
Skriv ut Ladda ner