TOL_PaperCircle_orginal.jpg
Allmänt

Ängelholm - första skolorna i Sverige att återvinna pappershanddukar

2019/06/04

Ängelholms kommun är först ut i Sverige att implementera Tork PaperCircle®, en ny och unik återvinningstjänst för pappershanddukar, på sina skolor. Inledningsvis är det tre skolor och stadshuset i kommunen som ska införa Tork PaperCircle®, en tjänst från hygien- och hälsobolaget Essity. 
 
Ängelholms kommun har tydliga målsättningar för sitt hållbarhetsarbete och införandet av Tork PaperCircle® är en del av satsningarna. I höst börjar Ängelholms kommun att återvinna använda pappershanddukar på Rönnegymnasiet, Toftaskolan, Ekens förskola och i stadshuset. Pappershanddukarna samlas in i speciella kärl, återvinns och blir till nya pappersprodukter på Essitys bruk Lilla Edet. Ambitionen är att införa återvinningssystemet på alla Ängelholm kommuns toaletter.
 
– Förutom att vi minskar kommunens koldioxidavtryck är detta också ett sätt att öka allmänhetens medvetenhet om att vi alla behöver minska vår klimatpåverkan. Inte minst känns det bra att börja satsningen på ett antal av våra skolor och inkludera de unga, säger Robin Pehrsson, miljöstrateg på Ängelholms kommun. 
 
Genom att samla in och återvinna pappershanddukar för tillverkning av nya mjukpappersprodukter sänker Tork PaperCircle® koldioxidavtrycket med minst 40 procent, jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering.* 
 
- Vi vill välkomna Ängelholms kommun till den cirkulära familjen och är glada att de tidigt anslutit till vårt arbete för mindre avfall och minskade utsläpp. Tork PaperCircle har mottagits väl i Sverige och vi ser ett stort intresse bland både företag och kommuner, säger Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager på Essity.
 
Tork PaperCircle® introducerades i Sverige i slutet av 2018 och används inom Mölndals stad och AstraZeneca i Mölndal. Mölndals stad beräknar att de inledningsvis kommer att återvinna två ton pappershanddukar årligen bara på sina egna kontor. Sedan tidigare finns Tork PaperCircle® i Tyskland, Nederländerna och Belgien.
 
Utöver konkreta klimatfördelar påverkar återvinningstjänsten även immateriella faktorer som varumärken och etableringsattraktivitet. Enligt en Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Essity**, har företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet nämligen högre attraktionskraft bland potentiella medarbetare. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling. Därför behöver kommuner likväl som företag och andra arbetsgivare utveckla sitt miljöarbete för att även i framtiden lyckas attrahera verksamheter och arbetskraft.  
 
För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity Hygiene & Health AB
Telefon: +46 721 41 42 99, E-post: sofia.hallberg@essity.com
 
* Tork PaperCircle® är en innovativ tjänst där avfall används som en resurs genom att omvandla använda pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter. Genom att återvinna pappershanddukar till nya produkter sänks koldioxidavtrycket med minst 40 procent jämfört med befintliga lösningar för avfallshantering enligt resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkningen. Mer information om Tork PaperCircle®: https://www.tork.se/om-tork/hallbarhet/tork-papercircle/ 

**Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Essity med syfte att få kunskap om hur landets företag och organisationer upplever sina källsorteringsmöjligheter av vardagligt förbrukningsmaterial. Respondenterna bestod av 513 chefer i företag organisationer med 10 eller mer anställda. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel, den 14-19 december 2018.

Om Tork®
Varumärket Tork erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom hygien för kunder inom allt från restaurang och vård till kontor, skolor och industri. Produktutbudet omfattar dispensrar, pappershanddukar, toalettpapper, tvål, servetter samt torkpapper för industri och kök. Tack vare sin specifika kunskap om hygien, funktionell design och hållbarhet har Tork blivit marknadsledande. Tork är ett globalt varumärke som tillhör Essity och en engagerad samarbetspartner till kunder i över 80 länder. För mer information om de senaste nyheterna och innovationerna från Tork, gå till www.tork.se
 
Om Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.

Tillbaka
Skriv ut Ladda ner