Bättre prestanda från grunden

Wipingandcleaning.tif

Bättre prestanda från grunden

När man försöker förbättra tillverknings- och produktionsprocesser är det inte alltid enkelt att införliva varaktiga insatser. Lösningar som utvecklas på ledningsnivå kan ofta missa de grundläggande detaljerna som till exempel underhåll och rengöring. De flesta chefer vet att det är viktigt att utgå från arbetarnas perspektiv när en förändring ska implementeras, men forskning visar att de inte alltid gör det i praktiken. Det innebär att effektiva verktyg som Lean kan bli en ledningsfilosofi istället för den produktiva verkligheten.
 
Samarbete med de anställda är första steget för att kunna avgöra var man bäst tillämpar förändringar. Även om de kan tyckas vara sekundära uppgifter, utgör underhåll och rengöring en stor del av arbetet på verkstadsgolvet. Förbättringar inom detta område har en stor effekt på den övergripande produktiviteten.
 
 
”Vi behöver involvera alla i att identifiera problem och tänka på underliggande problem, annars är det inte möjligt att uppnå hållbara förändringar och förbättringar.”
- Knut Sandbakken, Senior Advisor Production Development, SINTEF – Norge

Problemet – Hur ändringar implementeras i praktiken

Istället för att implementera långsiktiga initiativ, fokuserar många företag på snabba lösningar för att möta de kortsiktiga målen, genom att använda sig av allmänna metoder som inte involverar de anställdas behov. Företag som är angelägna om att implementera snabba förändringar kan ibland stressa fram nya produktivitetsprogram utan att först se till att de anställda – inklusive ledningen – är förberedda på de nya arbetsmetoderna. 
 
Att introducera för många produktionsprocesser på en gång som inte är förankrade i organisationen kan leda till en överbelastning som McKinsey 1 kallar för ”initiative fatigue”. Denna överbelastning kan få effektivitetsvinster att snabbt rinna ut i sanden och till och med skapa en misstro bland de anställda.
 

Lösningen – börja där saker och ting sker

Lösningen är att cheferna börjar med att be sina anställda att identifiera de största utmaningarna i deras dagliga arbete. Det kan handla om att tillbringa tid med de anställda på verkstadsgolvet, observera och ställa frågor om hur och varför de gör saker på ett visst sätt. Om cheferna är engagerade i att identifiera problem och lösningar, är arbetarna mer benägna att stödja nya processer. När chefen väl förstår de anställdas behov kan han/hon prioritera vad som behöver förändras, som till exempel en bättre organisation eller bättre rengöringsprodukter. Till sist ska chefen förenkla arbetssätten för personalen genom att placera rätt produkter och verktyg på rätt plats.
 
”Många organisationer ägnar större delen av sin tid på metoder och verktyg, samtidigt som potentialen hos den enskilda arbetaren många gånger inte har uppnåtts.” – Dag Lotsander, Lean-expert - Sverige


Rengöringens 5S

5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och Tork system med dispensrar (hållare) och refill går hand i hand med 5S. Du börjar med att engagera de anställda, prioriterar vad som behöver förändras och förenklar avtorknings- och rengöringsinsatser. Tork har applicerat avtorkning & rengöring inom stegen för 5S för att tydliggöra hur våra produkter hjälper till i varje steg. Så här går det till:    
 
 
1. Sortera
Det är dags att reda ut begreppen. Det finns ett stort antal olika rengöringsuppgifter på varje produktionsgolv. Det första steget är att välja vilka lösningar som passar bäst för dina specifika behov. Tork erbjuder ett brett urval av avtorknings- och rengöringsprodukter. Högkvalitativa produkter från Tork kan användas för en mängd olika uppgifter, vilket gör det möjligt att ersätta många olika produkter med bara en.
 
2. Systematisera
Detta steg gör arbete, förvaring och åtkomst mer effektivt. När du väl har bestämt dig för vilka produkter som passar för dina behov, kan vi hjälpa dig att placera ut de lämpliga dispensrarna, på de bästa möjliga platserna. Det gör det enklare att placera rätt produkter på rätt plats. 
 
3. Städa
Det är här du börjar se resultat. Ett rent verkstadsgolv med rena maskiner gör det enklare att upptäcka problem och undvika oplanerade driftavbrott. Förutom att förbättra kvaliteten på rengöringen kan Tork Rengöringsdukar med exelCLEAN® öka den övergripande prestandan. Personalen kan till exempel genomföra en uppgift på upp till 35 % mindre tid och med upp till 30 % mindre ansträngning jämfört med tyg- och hyrtrasor.
 
4. Standardisera
Med Tork Rengöringsdukar får du samma pålitliga prestanda varje gång. Den jämna kvaliteten av produkterna från Tork innebär också att personalen inte längre behöver ägna tid åt att hitta rätt tygtrasa. 
 
5. Skapa vana 
Det sista steget är avgörande. Du har lagt ner mycket tid och kraft och nu gäller det att du ser till att dina förbättringar blir långvariga. Genom att involvera dina anställda och se till att rätt produkt är på rätt plats, kan produkterna från Tork hjälpa dig att upprätthålla förändringar, som att förbättra renligheten i maskinerna och att hela tiden förbättra underhålls- och rengöringsmetoderna under varje steg i 5S-modellen.

Resultatet: Verkliga förändringar som börjar från grunden
När det gäller kontinuerlig förbättring räknas varje sekund, oavsett var den kommer ifrån. Tork Rengöringsdukar med exelCLEAN® kan hjälpa dig att hitta ytterligare tid och pengar på oväntade platser. 
 
Rengöringens 5S från Tork kan hjälpa dig att börja från grunden med att tillhandahålla lättanvända och mångsidiga avtorknings- och rengöringsprodukter. Genom att börja med att utgå från de anställdas perspektiv, kan du få dem att arbeta smartare som i sin tur leder till gladare och mer produktiva arbetare. Det kommer att öka verksamhetens drifttid, vilket innebär pengabesparingar. 
 
 
 
 
–––––––––––––––
Källor:
1. McKinsey, ”From Lean to lasting – making improvements stick”, 2008

Skriv ut Ladda ner