Colors_Original_5200x3500.jpg

Hur viktig är färg inom arkitekturen?

.

Colors_article_300x300.jpgMiljöpsykologer har sedan länge insett betydelsen av färg för vår hälsa, vårt välmående och våra prestationer. Nu ger Tork, SCA:s globala varumärke, det hela även en högteknologisk aspekt.
 
I allt från platserna vi bor i och arbetar på, till de platser vi besöker, är vi omgivna av arkitektur som försöker fånga en känsla, påverka vår sinnesstämning eller skapa en atmosfär som berör oss. Design och form är betydelsefullt, men färg spelar också en viktig roll.
 
När Tork arbetar med färg handlar det om att gå bortom väggar, golv och tak till avgörande detaljer som dukning – saker som inte bara stöder ett övergripande färgkoncept utan också sådant som konsumenter och gäster kan röra och känna.  
 
Innovativ forskning
Att miljöpsykologer sedan länge har insett färgers betydelse för våra prestationer, hälsa och välmående är väl dokumenterat. Modern teknologi har dock gjort dessa studier än mer fascinerande. Tork var nyfikna och tog hjälp av undersökningsbyrån United Minds för att få veta mer. Med hjälp av moderna EEG-headset för att övervaka hjärnaktivitet, och armband som mäter hjärtfrekvens, genomfördes en studie som gav värdefulla insikter i hur färger påverkar människor. 
 
- Även om det finns många faktorer som kan påverka individens upplevelse av arkitektur och inredningsdesign är färgen viktig. Våra insikter är inte menade att utmana befintliga teorier, utan snarare bidra med ytterligare kunskaper om färg med anknytning till dessa miljöer, säger Catherine d’Hubert, European Assortment Manager för Tork Table Top.  
 
Studien
Totalt 16 deltagare fick vistas i 8 olika miljöer i 8 olika färger på The Color Factory i Stockholm. Varje miljö bestod av en fullt utrustad restauranginteriör i en och samma färg – från väggar och golv till möbler och servis. Colors_article_400x300.jpg  
 
Analysen visade att olika färger framkallade tydliga och återkommande mönster i sinnesstämning och känslor. De olika färgerna ansågs också passa för olika upplevelser – allt från en romantisk middagsdate till en formell affärslunch. Rött, till exempel, gynnar starka emotionella kontakter och kreativitet – idealiskt till sammanträdesrum för att stimulera nya idéer, samt för restauranger och kvällsmiljöer. Blått, å andra sidan, skapar lugn och är idealiskt för familjemiljöer och tysta rum där anställda kan dra sig tillbaka för att koncentrera sig och stressa av.
 
Även om studien är inriktad på restauranger är observationerna tillämpliga på en mängd olika miljöer.
 
Tillsammans med alla data och iakttagelser har varje färg fått en mer djupgående profil.  Målet är att ge inspiration och en tankeställare till arkitekter som utformar kontorsmiljöer, restauranger och hotell.