Wiping and Cleaning 1.tif

Rengöring är att bry sig

När operatörer tänker på underhåll brukar de fokusera på att ta hand om maskinerna och inte sig själva. Men forskning visar att dessa jobb är en vanlig källa till olyckor. Därför handlar inte underhåll bara om att ta hand om dina maskiner utan också att bry sig om dina anställda.

Många företag tror att utbildning är tillräckligt för att förbättra säkerhetsbeteenden. Om de anställda får utbildning om hur de ska underhålla maskinerna på ett säkert sätt så kommer de att följa det – eller? Men att bara utbilda de anställda om vikten av säkerhet är inte det bästa sättet för att ändra beteendet. Akademiska studier om säkerhetskultur har visat att även om de anställda är positivt inställda till säkerhetsutbildning, har det nästan inget samband med minskade olyckor på arbetsplatsen. 

Varför? Folk gör det som är enklast, inte säkrast. Även om de anställda är medvetna om säkerhetsprocedurerna, kommer de snabbt att glömma dem till förmån för enklare och snabbare lösningar, speciellt när de är stressade. Så vilket är bästa sättet att förbättra dina hälso- och säkerhetsbeteenden i praktiken?

Verktyg och processer betyder mest

Handlingar säger mer än ord. Forskning visar att det är mer effektivt att ge praktiskt stöd än att försöka motivera de anställda till en attitydförändring för att minska antalet olyckor. Det handlar om beteenden och inte attityder. Utan de rätta verktygen och processerna på produktionsgolvet kommer olyckor att inträffa oavsett hur mycket säkerhetsutbildning som dina anställda har genomfört.

Bättre avtorknings- och rengöringsprodukter kanske kan ses som en liten detalj, men det har en stor påverkan på den övergripande prestandan och de anställdas säkerhet. Forskning föreslår att organisationer ska fokusera 80 % eller mer av sina insatser på att förbättra säkerhetskulturen inom områden som underhålls- och chefsbeteenden. Vad gäller underhåll innebär det rengöringsprocedurer som passar för din specifika produktionsanläggning och lättillgängliga dispensrar, vilket bidrar till renare verkstadsgolv.

”De farligaste olyckorna med stora negativa effekter ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv brukar orsakas av att billiga och enkla underhålls- och rengöringsuppgifter försummas.”
– Dr. Nima Khakzad, Delft University of Technology

En ren anläggning visar att du tar säkerheten på allvar

Ett rent verkstadsgolv och en effektiv städning visar också att din organisation bryr sig om arbetsförhållandena som i sin tur förstärker de anställdas moral. Det sträcker sig längre än till den enskilda individen – när tillräckligt många personer gör rätt sak kommer andra att följa efter. Återigen är det rätt verktyg och enkla processer som bidrar till en renare och mer produktiv arbetsplats överlag. 

”Många människor tror att dålig städning inte spelar någon roll eftersom de arbetar i miljöer med låga krav på städning”

– Dr Dominic Cooper, Applied Behavioural Sciences Hull

Ledningsstöd är nyckeln

Chefer behöver uppmuntra ett bra beteende och tillhandahålla de rätta verktygen. Ledningen är under konstant tryck för att tillgodose alla typer av krav, men det är viktigt att hela tiden stödja de anställda i praktiken. 

Produkter från Tork stödjer din säkerhetsambition
Idag använder många industrier i Europa tyg- och hyrtrasor för underhåll och rengöring, oftast bara av gammal vana. Tork tillhandahåller produkter och verktyg som överträffar tyg- och hyrtrasor, samtidigt som de uppmuntrar till säkra underhållsmetoder på produktionsgolvet. Om du vill förbättra säkerhetsbeteenden är det dags att bryta vanan med tyg- och hyrtrasor. Det här är anledningen:

Mindre tidspress, mindre misstag

När de anställda har mer tid att genomföra en uppgift är det troligare att de följer säkerhetsprocedurerna. Med produkter från Tork kan du sköta rengöring och underhåll på upp till 35 % mindre tid. Den genomgående höga kvaliteten av produkter från Tork innebär 30 % mindre ansträngning.

Minskad nedskräpning förbättrar säkerheten
Tork tillhandahåller rätt produkt för varje uppgift. Att ha produkterna från Tork i rätt dispensrar bidrar till att skapa en bättre ordning på arbetsplatsen. Det sparar tid och minskar risken för olyckor. 


Arbeta hälsosammare och säkrare med mindre lösningsmedel
Produkterna från Tork kräver upp till 40 % mindre lösningsmedel jämfört med traditionella tygtrasor. Lösningsmedlen kan ha negativa effekter på hälsan för de operatörer som utsätts för dem. Produkterna från Tork minskar hälso- och säkerhetsriskerna genom att det helt enkelt går åt mindre.

Ökad säkerhet höjer kvaliteten på arbetskraften

Genom att tillhandahålla lättanvända och mångsidiga verktyg kan de anställda att arbeta smartare, snabbare och säkrare. En mer produktiv personal kommer att öka verksamhetens drifttid, vilket innebär ökade intäkter. Att använda Tork Rengöringsdukar är ett praktiskt sätt att demonstrera att rengöring handlar om att bry sig. 


Vill du komma igång? Kontakta din lokala försäljningsrepresentant från Tork om du vill förbättra dina insatser inom hälsa och säkerhet, genom att ge rätt praktiskt stöd till dina anställda. 

 

––––––––––––––––––––––
Källor:
1. National Health Scotland, “What is maintenance? Healthy safe workplaces”, 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture- A Practical Guide, 2001


Skriv ut Ladda ner