OfficeHygiene_ARCH_Original_5200x3500.jpg

Trendrapport: Morgondagens kontor

Hygienintelligent, medvetet och flexibelt

Kontor runt om i världen blir inte bara mer uppkopplade, deras planlösning utvecklas också. Mer än 60 % av anställda säger att deras kontor har gjorts om åtminstone en gång under de senaste tre åren. Och även om 15 % har funnit alternativa arbetssätt, dominerar fortfarande enskilda rum, kontorsbås och öppna kontorslandskap.
 
OfficeHygienet_ARCH_article_300x300.jpg
Men att designa om kontorsutrymmen handlar inte bara om att minska kostnaderna. Ledningen vill också att personalen ska vara nöjd och produktiv. Faktum är att 65 % av personalen håller med om att kontorets utformning inverkar på stämningen mellan medarbetarna. Men vad för slags kontor vill de ha? Vid första anblicken kan kraven tyckas något motsägelsefulla. Trots att 47 % av dem som arbetar på kontor säger att de föredrar ett kontor som möjliggör och uppmuntrar till mer social kontakt, vill 65 % ha ett kontor som ger en tystare och lugnare arbetsmiljö. Ett kontor som passar alla kommer inte att lösa problemet: behoven skiljer sig från dag till dag och från person till person.
 
”Vi kommer att bli bättre på att upptäcka och ta hänsyn till många skiftande behov vid utformningen av kontorsmiljöer. Tidigare ville arbetsgivarna inte ens erkänna att det fanns olika behov”, säger Lisa Grape, inredningsarkitekt på White, med fokus på FoU inom inredning och design. 
 
Hygieniskt och flexibelt 
Då vi går mot att dela mer kontorsutrymme kan vi förvänta oss lösningar som gör det möjligt för anställda att själva proaktivt verka för en god kontorshygien. Mer än hälften av världens arbetstagare oroar sig ofta för att smittas av kollegor som går till jobbet när de är sjuka. Detta kan förklara varför sex av tio tror att arbete på distans är bra för deras hälsa.
 
”När människor dagligen förändrar sin arbetsplats, ibland flera gånger per dag, måste vi erbjuda lösningar som gör det möjligt för de anställda att rengöra tangentbord och andra gemensamma kontorsenheter”, säger Ola Sarvik, medlem i Sodexos internationella nätverk av städexperter, ”och förväntningarna på flexibiliteten i våra tjänster kommer att vara högre.”
 
När kontorets utformning blir mer flexibel för att ta hänsyn till de anställdas olika roller och uppgifter, kommer proaktiva lösningar att efterfrågas – lösningar som höjer hygienkvaliteten och gör det möjligt för anställda att själva ta en mer aktiv kontroll över hygienen på arbetsplatsen. 
OfficeHygiene_ARCH_article_300x200.jpg

Städbolag och andra tjänsteföretag som kan erbjuda dessa lösningar kommer att ha en konkurrensfördel. 
 
Denna artikel är baserad på Tork Trendrapport om framtidens kontor 2016. För att läsa rapporten klicka här
 
Handdesinfektion för bättre kontorshygien
För att upprätthålla en god handhygien i en kontorsmiljö där vatten inte finns tillgängligt, är handdesinfektion ett bra alternativ.  Läs gärna mer om våra olika Handdesinfektioner (finns som pumpflaska eller dispensersystem), klicka här