FactoryWalk_original.jpg

Tork® Workflow™ Industri

Prioritera effektivitet och nå dina mål

I industrimiljöer som t ex tillverkningsindustrin anser nio av tio medarbetare att professionella verktyg av hög kvalitet för avtorkning och rengöring höjer både produktiviteten och ger nöjdare personal1. I verksamheter där man fortfarande använder hyr- eller tygtrasor kan kemiska restsubstanser, otympliga förpackningar, och bristande lagerplats m.m. störa produktionseffektiviteten och skapa oordning, vilket i sin tur kan få effekter på arbetsmoralen. 
 
Låt oss visa hur ett byte till Tork kan bidra till att ni når era mål och skapar en säkrare och effektivare anläggning. Tork Workflow fokuserar på fyra prioriterade områden:
• Produktivitet
• Avfall
• Nöjda medarbetare och kunder
• Miljö, hälsa och säkerhet
 
 Säkerställ en effektiv arbetsplats – med Lean och 5S.
 
Förstå vad som kan förbättras
Tork Workflow är en kostnadsfri service där ni tillsammans med en expert från Tork analyserar era arbetsstationer med fokus på effektivitet. Besöket tar cirka 60 minuter och leder fram till en rapport av er arbetsplats med rekommendationer baserade på principerna i S5. Ni får också tips på hur ni kan nå era mål, förbättra effektiviteten på arbetsplatsen och sänka era kostnader. I Tork Workflow-rapporten ingår även en kostnadsfri testperiod med ett Tork system, skräddarsytt för era behov.
 
The Tork Manufacturing Employee Well-Being Survey, oktober 2018.

Skriv ut Ladda ner