Vilken är din färg?

Vilken är din färg?

Färger påverkar människors humör och beteenden. Och även om det finns många saker i en restaurang som påverkar gästens upplevelse, så är färgen en av de viktigaste. För att erbjuda inspiration och något att tänka på, har Tork använt en teknik som mäter hjärnvågor för att studera hur gäster reagerar på olika färger.

experiement_445x210.jpg

Experimentet med restaurangfärger

16 gäster utrustade med headset som mäter hjärnvågor fick uppleva åtta miljöer i åtta olika färger. Varje miljö var utformad med restaurangattribut som var helt täckta med en enda färg – från väggar och golv till möbler och serviser. 
 
För varje färgupplevelse blev gästerna ombedda att provsmaka en dryck och en liten kaka. Med undantag för färgen som matchade den omgivande miljön, var alla upplevelser identiska. För varje miljö mättes hjärnans aktiviteter och hjärtfrekvensen, medan deltagarna besvarade en enkät med frågor om deras reaktioner. Alla testdata har analyserats för att skapa en profil för varje färg.

Tankfull grön

Resultaten från hjärnvågsmätningarna anger att den gröna färgen har en vitaliserande verkan, med återställande djup avkoppling och förbättring av immunsystemet. Hjärtfrekvensen var dessutom lägre än genomsnittet i detta rum. Detta överensstämmer med att den gröna färgen beskrevs som avkopplande, lugn och inbjudande. Den uppfattades som lämplig vid lunch eller fika tillsammans med personer som man känner väl. En miljö där man kan få nya krafter och läkas, snarare än att bli uppiggad eller uppleva romantik.

Green_445x445.jpg

Glad orange

Helhetsintrycket av orange var att det är en modern och kul färg som normalt förknippas med glada upplevelser tillsammans med barn och vänner. Orange kan å andra sidan också betraktas som ganska oromantisk, en aning stressig och inte särskilt lyxig. Resultaten från mätningen av hjärnvågor och hjärtfrekvens visade att orange eventuellt kan vara ett mer neutralt alternativ jämfört med andra starka färger som exempelvis gult. Orange producerade dessutom gammavågor på medelnivå, som förknippas med inlärning och informationsbehandling.

Orange_445x445.jpg

Sofistikerat svart

Svart är en färg med många olika sidor. Den uppfattades som lyxig, modern och sofistikerad, men samtidigt även något ovälkomnande och tråkig. Många tyckte att den var lämplig för en sofistikerad middag för två eller drinkar på kvällen, vid evenemang där man låter barnen stanna hemma. Mätningarna av hjärnvågorna gav höga kreativitets- och stimulansnivåer, men även lägre koncentrationsnivå, vilket innebär att den är mindre lämpad för arbetsmiljöer.

Black_445x445.jpg

Spännande gul

Gult är en spännande och kul färg, som passar utmärkt för stimulerande miljöer. Mätningarna av hjärnvågorna visade på högre stimulansnivåer och medveten koncentration, men i extrema fall även högre stressnivåer. Dessutom var både genomsnittliga och högsta hjärtfrekvenser höga för gult. Färgen uppfattades som lämplig för frukostupplevelser, möjligen för att höja stämningen och ge ett energitillskott på morgonen. Gult var dessutom den mest populära färgen för platser som man tar med sig barnen till.

Yellow_445x445.jpg

Romantiskt röd

Röd färg är självständig och provocerar fram kraftfulla känslor snarare än att smälta in med andra. Rött producerade höga indikationer i områdena med delta- och theta-hjärnvågor, vilket innebär ett starkt känslomässigt samband och höga kreativitetsnivåer. Hjärtfrekvensen var också hög, vilket är ett tecken på en stimulerande miljö. Det är förstås inte särskilt förvånande att rött förknippas starkt med romantik och kvällsdrinkar. Rött har dessutom en spännande och kul sida.

Red_445x445.jpg

Lugn blå

Den blå färgen producerade höga indikationer i området med delta-hjärnvågor, vilket innebär tillstånd med djup avkoppling. Höga thetavågor tyder dessutom på kreativitet och ett starkt känslomässigt samband. Detta överensstämmer med det faktum att blått beskrevs som inbjudande, lugnt och avkopplande. Man ansåg att blått fungerar utmärkt för frukost eller fika på familjevänliga platser, men inte särskilt väl för lyxiga restaurangupplevelser eller en plats som används för affärsmöten.

Blue_445x445.jpg

Traditionellt brun

Med brunt mätte man upp låga värden på de flesta hjärnvågsområdena, vilket anger att färgen är neutral. Resultatet för delta-vågområdet och hjärtfrekvensen antyder att brunt även kan främja avkoppling. Brunt uppfattas som en traditionell, neutral och avkopplande färg. Brunt är kanske inte det bästa alternativet för att skapa stimulerande upplevelser, men det uppfattades som en bra färg för mer traditionella platser och som en färg som är lätt att matcha med andra färger.

Brown_445x445.jpg

Lyxig vit

Vitt var framträdande och gav låga värden på alla hjärnvågsområden, vilket anger att färgen är neutral och kan fungera som ett tomt ritpapper för gästernas upplevelser. Vitt uppfattas också som den bästa färgen för arbetsmiljöer. Färgen betraktas som lyxig och modern, men den fick låga värden för stimulerande känslor som kul 
och spännande. Detta är en färg som är lämplig för att skapa neutrala miljöer som inte avleder uppmärksamheten från det man måste göra.
White_445x445.jpg

Dags att komma igång med experimentet med restaurangfärger.

Starting off_445x210.jpg


Macarons__445x210.jpg

Småkakor i åtta olika färger, men med samma smak – serveras i alla färgmiljöer under experimentet

Färgteori

”Göthe skapade den första färgteorin redan 1810. Vår avsikt är inte att utmana befintliga teorier, utan att bidra med ytterligare insikter om färger i relation till restaurangmiljöer”.


Skriv ut Ladda ner