CleanCare_800x500.jpg 

2 av 3 vårdanställda önskar bättre utbildning i handhygien

 
2022-12-07
 

En ny undersökning* som hygien- och hälsoföretaget Essity genomfört för Tork Professional Hygiene visar att två av tre anställda inom långtidssjukvården efterfrågar bättre utbildning inom handhygien och rengöringsprodukter. Nästan lika många upplever att det är svårt att följa alla de steg och uppgifter som finns i dagens städriktlinjer.

 
 
Pandemin påminde oss om vikten av god handhygien och de redan strikta städ- och hygienrutinerna sågs i många fall över och skärptes ytterligare. Samtidigt visar Essitys undersökning att två av tre (68%) inom långtidssjukvården efterfrågar en bättre, mer intressant och interaktiv utbildning i handhygien. Nästan två av tre (58%) upplever också att det är svårt att följa alla de steg och uppgifter som finns i städriktlinjerna dag. 
För att möta behovet har Tork lanserat två kostnadsfria onlineutbildningar: Tork Cleaning Training och Tork Clean Hands-utbildning. Utbildningsprogrammet ger en interaktiv inlärningsupplevelse för förbättrade resultat och beteendeförändringar – som i sin tur bidrar till att hygien- och hälsostandarderna höjs i miljöer kring långtidssjukvård.


Mindre tid för dispenserkontroller – mer tid till att ta hand om de boende

Hygienlösningar kan spela en avgörande roll när det gäller att frigöra tid för viktiga vårduppgifter. Fler än hälften (56%) av personalen inom långtidsvård uppger att kontroll och påfyllning av hygienbehållare tar upp en stor del av den tid som egentligen är avsatt till andra arbetsuppgifter. För två av tre (66%) i vårdpersonalen innebär en enda liten försenande orsak att de hamnar efter i slutet av sitt skift. Tork har därför utvecklat en digital lösning, Tork Vision Städning, som med hjälp av realtidsdata övervakar dispensrarna och informerar personalen om exakt när och var det behövs fyllas på, vilket gör att onödiga kontroller kan undvikas. Allt för att säkerställa en konsekvent hygienstandard som därmed frigör mer tid till att fokusera på de boende.

 
Förbättra upplevelsen för varje människa

Bra hygienlösningar är en viktig del av den dagliga vården och bridrar till en ökad självständighet och integritet för de boende. Åtta av tio (81%) anhöriga till boende inom långtidsvården håller med om att självständiga toalettbesök bevarar de boendes integritet. Därför erbjuder Tork lösningar som certifierats Easy to Use**, med stora valmöjligheter kring placering av dispensrarna. Lösningarna är till stor hjälp för boende som har begränsad styrka och som har svårt att använda dispensrar med dragspakar eller där rivning av pappret krävs.


Så kan Tork hjälpa: 

  • Tillhandahålla attraktiva, lättanvända hygienlösningar för äldre.
  • Prisbelönta, moderna, lågprofilerade dispensrar med viskande tyst drift för en ”hemmakänsla”.
  • Realtidsdata som övervakar besökstrafik och påfyllningsnivåer i dispensern, vilket hjälper till att förhindra onödiga kontroller och förbättra rengöring av kontaktytor baserat på det omedelbara behovet. 
  • Gratis online-utbildningslösningar som skapats av ledande experter och som gör det möjligt för personalen inom långtidsvården att förbättra efterlevnaden av rutiner inom kritiska områden som handhygien och rengöring.
                   
*Tork forskningsstudie för vårdpersonal, lokalvårdare och anhöriga inom långtidsvård, 2022
**Easy to Use”- certifierad av Svenska Reumatikerförbundet

Kontaktperson:

Rebecca Wendel
Brand Activation Manager Region North