On-the-GO_800x500.png 

Experten tipsar – så anpassar du din restaurangverksamhet för avhämtning och leverans

2021-05-27
 
Efterfrågan på ”take-away” har vuxit kraftigt under de senaste åren. Tork, ett av världens ledande varumärken inom professionell hygien, ägt av Essity, har i spåren av detta samlat fem grundläggande tips för restauranger i syfte att hjälpa dem ta vara på utvecklingen. Utöver tipsen från branschexperten Di Neal lanserar Tork även en ny kunskapshubb för att stötta restaurangägare som vill förbättra eller utöka sin take-away-verksamhet. 
 
Under de senaste åren har konsumenternas beteende flyttats mer till att äta på platser bortom restaurangerna. Pandemin 2020 har till stor del fungerat som katalysator och skyndat på utvecklingen ytterligare. Snabbmatsrestauranger, som sedan tidigare redan varit anpassade för denna trend, har kunnat dra nytta av detta under pandemin. Samtidigt har restauranger som fokuserar på matupplevelsen på plats haft ett tuffare år än någonsin. Med ihållande restriktioner och en fortsatt trend bland konsumenter där hämtmat blir vanligare har restaurangägare inget annat val än att anpassa sig efter den nya verkligheten. Enligt McKinsey avser mellan 35-55% av konsumenterna i Europa att fortsätta beställa hem mer mat i framtiden1.
 
”Den ökade efterfrågan på take-away är en möjlighet för många restauranger. Snabbmat-segmentet har haft en fördel eftersom dessa restauranger har arbetat med denna typ av tjänster i flera år. Men det är dags att hela branschen tar tillfället i akt och anpassar sig till konsumenternas skiftande beteende”, säger branschexperten Di Neal, som även är Regional Marketing Manager på Essity.
 
Förändrade förväntningar och krav på hygien i spåren av pandemin
Enligt en studie från Essity tror 60% av gästerna att de kommer att ha högre förväntningar på restaurangers hygienstandarder i framtiden2. Därmed har hygienfrågan blivit en allt viktigare framgångsfaktor. Hur kan restauranger säkerställa en bra upplevelse och säkerställa att gästerna känner sig trygga? 
 
Fem grundläggande tips: 
  1. Säkra upp lokalen. Placera handspritstationer där gästerna går in och ut. Säkerställ social distansering genom att ha separata områden för beställning och upphämtning. Kontrollera att det finns tvål och hygienartiklar i köket i början av varje arbetspass.  

  2. Tänk igenom förpackningen. Träna personalen i att hantera leveranspåsarna på samma sätt som maten. Skapa en process för att säkerställa god hygien och minimera risken för korskontaminering. Ett enkelt sätt att skapa trygghet hos kunden och säkerställa att maten skyddas är att försegla påsarna med mat när de lämnar köket. Detta kan även appliceras på tillbehör såsom bestick och servetter.

  3. Kommunicera vilka åtgärder som vidtagits. Var transparent och berätta vilka åtgärder du vidtagit för att kunden ska kunna känna sig trygg i att maten hanterats väl hela vägen från köket till matbordet. Detta kan exempelvis göras genom personliga lappar som följer med beställningen. För att bibehålla den personliga kopplingen som kunderna normalt får i högre utsträckning när de äter på plats kan man även passa på att skicka med andra personliga budskap – t.ex. tacka för stödet eller dela information du annars skulle förmedlat i restaurangen.

  4. Säkerställ att leveranspersonalen har god hygien. Arbetar du ihop med en tredjepartsleverantör – se över deras policy kring livsmedelshantering. För restauranger som levererar själva är det viktigt att personalen har tillräcklig kunskap om livsmedelshantering och rätt utrustning. Ett kit med munskydd, behändiga handspritflaskor och servetter är en bra utgångpunkt.  

  5. Tänk bortom den vanliga köksmiljön. En stor del av de aktiva operatörerna har använt så kallade ”spökkök” under pandemin3. 52 procent av konsumenterna är öppna för att beställa från restauranger utan fysiska lokaler4. Eftersom de flesta ”spökrestauranger” har begränsat utrymme och arbetar med personal ”on-demand” såväl som tredjepartsleverantörer, är det viktigt att lägga extra mycket fokus på hygienfrågor i den typen av sammanhang.
 
Tork lanserar också en ny kunskapshubb på sin webbplats med samlad branschkunskap och tips för att hjälpa restauranger hantera hygienfrågor. Bland annat finns en guide med mer detaljerade tips om hur restauranger kan säkerställa avhämtning och leverans, en praktisk affisch om handhygien, skylt för upphämtningsstationer, en guide om hur QR-koder används och annat användbart material för restaurangpersonalen. Kunskapshubben kan nås via följande länk: https://www.tork.se/avhamtning
 
1NPD Group/CREST®, October 2020
2Essity Essentials Initiative Survey 2020-2021 (Länk)
3Technomic Foodservice Impact Monitor 8th Edition—Week Ending May 8, 2020
4Euromonitor, 2020
 
 

Kontaktperson:

Rebecca Wendel
Brand Activation Manager Region North