Att se till helheten - avgörande för hållbara produkter

Att se till helheten - avgörande för hållbara produkter

 
2022-09-20
 
Hållbarhet är ordet på allas läppar, men vad är egentligen en hållbar produkt? Reneé Remijnse, Sustainability Communications Director för Essitys Professional Hygiene förespråkar att det krävs mer än bara en ”grön märkning”.
 
– Hållbarhet är ett modeord som är lätt att använda. Men hållbarhet måste integreras i alla delar av ett företag, och alla delar av en produkt för att ha en positiv påverkan på planeten, människor och vinst. Vi kallar detta ”hållbar hygienhantering” med målet att designa produkter och tjänster som passar in i ett cirkulärt samhälle, uppfylla kundernas hygienbehov och stödja deras verksamhet, säger Reneé Remijnse, Sustainability Communication Director, Essity. 
 
Essity visar vägen 
Hon säger att Essity har valt att ligga i framkant eftersom det är en viktig del av företagskulturen och strategin att bryta barriärer och driva hållbara innovationer. 
– Redan 1992 började vi använda livscykelanalyser för att mäta miljöpåverkan. Sedan dess har Essity utvecklat hygienprodukter och tjänster från Tork för att minska miljöpåverkan i olika faser av livscykeln som: råmaterial, produktionsprocess, transport och avfallshantering. Essity arbetar också för ett nettonollutsläpp av koldioxid 2050.
 
Så bidrar produkter från Tork till att minska koldioxidpåverkan 
Essity är först i världen med att producera mjukpapper utan fossila CO2-utsläpp för produkter från Tork vid produktionsanläggning i Lilla Edet. Men Tork jobbar även cirkulärt med produktinnovationer. Några exempel på det är: Tork Clarity skumtvål, som minskar vattenkonsumtionen vid användning och består till 99 procent av naturliga ingredienser. Tork PeakServe, handdukar som är komprimerade till 50 procent vilket minskar transportvolymerna. Tork Coreless toalett papper utan hylsa, som reducerar både avfall och råvaruanvändning.

Tork PaperCircle tjänsten minskar både avfall och CO2-utsläpp 
Reneé Remijnse ger ytterligare ett exempel som hon säger är banbrytande: Tork Paper Circle – världens första återvinningstjänst för använda pappershanddukar. Genom att pappershanddukarna slängs i särskilda åter vinningskärl kan dessa samlas in och åter användas till nya pappersprodukter. Vilket reducerar koldioxidutsläppen för pappers handdukarna med 40* procent och mängden avfall. 
– Den största utmaningen när vi skapade den här tjänsten var att involvera alla intressenter i kedjan. Från vår egen produktion till logistik, lokalvårdare och avfallshanterare. Men resultatet har blivit fantastiskt! Idag finns tjänsten i 14 länder och hjälper 35 miljoner människor att återvinna använda pappers handdukar. 
– Det är ett bra exempel på tankeledarskap. Vi behöver vara smarta med våra produkter och hjälpa våra kunder att kommunicera vad återvinning kan bidra med, vilket skapar bete endeförändringar. Hållbarhet är inte längre ”Nice to have” utan ett måste. Människor vill ha hållbara produkter och jobba på hållbara företag, säger Reneé Remijnse.
 
Hållbarhet ett måste 
Ett påstående som styrks av marknads undersökningen ”Tork Eco Office Research” som Essity genomförde i juni i år. Den visade att 42 procent av Sveriges kontorsanställda anser att deras kontor är för miljöovänliga och att 7 av 10 väljer arbetsplats utifrån före tagets hållbarhetsarbete. Dessutom ville 92 procent av respondenterna återvinna mer på kontoret. 
– Med produkter och tjänster från Tork finns möjligheten att visa både anställda och kunder att du bryr dig om miljön, avslutar Reneé Remijnse.
 
Fakta
Varumärket Tork, en del av det globala hygien- och hälsobolaget Essity, startades 1968 och är verksam på 110 marknader. 
 
  • Först i världen med storskalig produktion av mjukpapper utan fossila CO2-utsläpp. 
  • Först i världen med återvinningstjänst av pappershanddukar, Tork PaperCircle®. Sluter cirkeln, minskar avfallet och koldioxidavtrycket från pappershanddukar.
 
renee.jpg
Reneé Remijnse, Sustainability Communication Director, Essity. 
 
Läs mer:
 
* Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där estimat baserats på genomsnittsförhållanden inom EU och processerna som undvikits har tagits med i beräkningen.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontaktperson:

Rebecca Wendel
Brand Activation Manager Region North