Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått
 • Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått
 • Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått
 • Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått
126005

Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått

Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått
 • Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått
 • Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått
 • Tork Medicinskt Munskydd typ IIR, blått

Beskrivning

Medicinskt munskydd av typ IIR som täcker mun, näsa och kinder. Fungerar som en barriär för att förhindra droppsmitta via luftvägar och för att filtrera de bakterier som uppkommer när du hostar eller nyser. Har utformats i enlighet med EU-standarder. Lämpligt för vårdpersonal eftersom det skyddar bäraren från skvättande vätskor som blod.
 • Filtrerar bakterier (bakteriell filtreringseffektivitet på ≥ 98% enligt EN 14683)
 • Minskar risken för att sprida infektion, från bäraren till andra personer
 • Stänkskydd (stänkskydd för ≥ 16 kPa enligt EN 14683)
 • Kan användas i miljöer där det finns risk för exponering för stänkande vätskor
 • Uppfyller EN standarden 14683
 • Plisserat, latexfritt material med näsklämma och öronband

Produkt- och leveransdata

Kvalitet
Advanced
Färg
Blå

Leveransdata

Konsumentförpackningar
Transportförpackningar
Pall
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541401706
7322541401713
7322541414645
Förpackningsmaterial
Inner Box
Carton
-
Antal
50
1000 (20 CON)
32000 (32 TRP)
Bruttovikt
213.1 g
5 kg
160.7 kg
Höjd
90 mm
200 mm
1750 mm
Längd
100 mm
520 mm
1200 mm
Bredd
180 mm
380 mm
800 mm
Nettovikt
147.5 g
3 kg
94.4 kg
Volym
1.62 dm3
39.52 dm3
1.27 m3
Lager per pall
-
-
8
Transportenheter per lager
-
-
4
Konsumentförpackningar
(PAL)
EAN
7322541401706
Förpackningsmaterial
Inner Box
Antal
50
Bruttovikt
213.1 g
Höjd
90 mm
Längd
100 mm
Bredd
180 mm
Nettovikt
147.5 g
Volym
1.62 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Transportförpackningar
(TRP)
EAN
7322541401713
Förpackningsmaterial
Carton
Antal
1000 (20 CON)
Bruttovikt
5 kg
Höjd
200 mm
Längd
520 mm
Bredd
380 mm
Nettovikt
3 kg
Volym
39.52 dm3
Lager per pall
-
Transportenheter per lager
-
Pall
(PAL)
EAN
7322541414645
Förpackningsmaterial
-
Antal
32000 (32 TRP)
Bruttovikt
160.7 kg
Höjd
1750 mm
Längd
1200 mm
Bredd
800 mm
Nettovikt
94.4 kg
Volym
1.27 m3
Lager per pall
8
Transportenheter per lager
4

Munskydd

 • Polypropylen
 • Smältlim
 • Elastiska huvudband
 • Näsklämma

Polypropylen

Polypropylen eller polypropen är en termoplastpolymer som produceras från olja. Den smälta polymeren spinns till fibrer som sedan bildar ett nät

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 24-02-2021
Revisionsdatum: 21-02-2024

Tillverkning

Denna produkt tillverkas på fabriken External, CN.

Avyttring/destruktion av produkt

När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfall.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige

Tillverkarens adress

Essity Hygiene and Health AB, SE-405 03 Göteborg, Sweden