Tork Reflex™ Avtorkningspapper Plus, M4

 • Tork Reflex™ Avtorkningspapper Plus, M4
 • Tork Reflex™ Avtorkningspapper Plus, M4
 • Tork Reflex™ Avtorkningspapper Plus, M4
 • Tork Reflex™ Avtorkningspapper Plus, M4
 • Tork Reflex™ Avtorkningspapper Plus, M4
 • Tork Reflex™ Avtorkningspapper Plus, M4

Artikel: 473472

Färg: Vit

EAN: 3133200063234

Kvalitetsnivå: Advanced

Tork Reflex® Avtorkningspapper Plus är ett papper med två lager som passar perfekt för att torka upp vätskor och torka händerna. Pappret kan användas i Tork Reflex® centrummatade dispenser som matar ut ett ark i taget, vilket passar teamets arbetsflöde. Dessutom minskar åtgången och risken för korskontaminering minimeras.

 • Matar ut ett papper i taget – minskar förbrukningen med upp till 37 %.
 • Starkt och absorberande handtorkpapper som minskar pappersförbrukningen.
 • Bra absorption för att torka upp vätskor
 • SmartCore® – avtagbar hylsa ger snabb och enkel påfyllning.
 • Tork Easy Handling® gör det lätt för städpersonalen att bära pappersrullarna.
Läs mer Läs mindre

Miljömärkningar/Fördelar

FSC MIX Credit TT-COC-002080
FSC MIX Credit TT-COC-002080
Tork Easy Handling®: Förpackning som är enklare att bära, öppna och göra sig av med
Tork Easy Handling®: Förpackning som är enklare att bära, öppna och göra sig av med
EU Ecolabel SE/004/001
EU Ecolabel SE/004/001
Food contact approved 15.1325
Food contact approved 15.1325
Påfyllningsindikator
Påfyllningsindikator


Produktdata

SystemM4 - System Reflex™ Centrumrulle
Rullängd150.8 m
Rullbredd19.4 cm
Diameter, rulle18.5 cm
Antal ark450
Arklängd33.5 cm
Hylsa, Inre diameter5.9 cm
Lager2
TryckNej
DekorNej
FärgVit

Leveransdata

Konsumentförpackning

EAN3133200063227
Antal1
Höjd194 mm
Bredd185 mm
Längd185 mm
Volym6.6 dm3
Nettovikt1141 g
Bruttovikt1161 g
Förpackningsmaterialnone

Transportförpackning

EAN3133200063234
Antal6
Konsumentförpackning6
Höjd194 mm
Bredd370 mm
Längd555 mm
Volym39.8 dm3
Nettovikt6.8 kg
Bruttovikt7 kg
FörpackningsmaterialPlast

Pall

EAN3133200063241
Antal144
Konsumentförpackning144
Transportförpackning24
Höjd1314 mm
Bredd800 mm
Längd1200 mm
Volym1 m3
Nettovikt164.2 kg
Bruttovikt168.2 kg

Miljöinformation

Innehåll

Produkten tillverkas av

Nyfiber

Återvunna fibrer

Kemikalier

Förpackningsmaterialet tillverkas av papper eller plast.

Material

Nyfiber och återvunnet papper

​I tillverkningsprocessen av mjukpapper används både nyfiber och återvunnet papper. Valet av pappersmassa görs baserat på produktkrav och massatillgång, så att massan används på det mest effektiva sättet.

De miljömässiga fördelarna och den ekonomiska genomförbarheten med återvunnet papper som källa till råmaterial är beroende av tillgång, transportsträckor och det insamlade materialets kvalitet.

Pappersåtervinning är ett effektivt utnyttjande av resurser, eftersom träfibrerna används flera gånger.

Det ställs höga krav på återvunna fibrers kvalitet och renhet och varje steg i kedjan (insamling, sortering, transport, lagring och användning) måste övervägas noggrant för att säkerställa säkra och hygieniska produkter.

Återvunnet papper kan tillverkas av insamlade dagstidningar, tidskrifter och kontorspapper. Val av returpapperskvaliteter bestäms för varje produkt, beroende på dess egenskapskrav och önskad ljushet. Pappret löses upp i vatten, tvättas och behandlas med kemikalier under hög temperatur och gallras sedan för att avlägsna orenheter.

Nyfiber tillverkas av barrträd eller lövträd. Virket behandlas i kemiska och/eller mekaniska processer där cellulosafibrerna separeras och lignin och andra kvarvarande ämnen avlägsnas.

Blekning är en process för rengöring av fibrer och syftet är att uppnå en ljus massa, men också att få en särskild renhet i fibrerna med avsikt att uppnå kraven för hygienprodukter och i vissa fall att följa rekommendationerna för livsmedelssäkerhet.

Idag används olika blekningsmetoder: ECF (elementary chlorine free), där klordioxid används och TCF (totally chlorine free) där ozon, syre och väteperoxid används.

Blekning av återvunnen pappersmassa genomförs med blekmedel utan klor (väteperoxid och natriumhydrosulfit).

Kemikalier

Alla kemikalier (processhjälpmedel såväl som tillsatser) bedöms med utgångspunkt från miljö, hälsa och säkerhet på arbetet samt för sin produktsäkerhet.

Vi använder följande tillsatser för att reglera produkternas prestanda:

 • Våtstyrkemedel (avtorkningspapper och handdukar)
 • Torrstyrkemedel (används tillsammans med mekanisk behandling av massan för att tillverka starka produkter som avtorkningspapper)
 • Färgämnen och bindemedel (för färgat papper i syfte att säkerställa perfekt färgbeständighet)
 • För tryckta produkter appliceras tryckbläck (pigment med bärande och bindemedel)
 • Ett vattenlösligt lim används ofta för produkter med flera lager, i syfte att säkerställa produktens fullständighet

I de flesta av våra bruk lägger vi inte till några optiska blekmedel, men det förekommer ofta i återvunnet papper eftersom det används för kopieringspapper.

Vi använder inte mjukmedel för våra professionella hygienprodukter.

Hög produktkvalitet säkerställs genom kvalitets- och hygienhanteringssystem i hela förloppet från produktion till lagring och transport.

I syfte att upprätthålla en stabil process och produktkvalitet stöds papperstillverkningen av följande kemikalier/processhjälpmedel:

 • skumdämpare (ytaktiva ämnen och spridningsmedel)
 • pH-reglering (natriumhydroxid och svavelsyra)
 • retentionsmedel (kemikalier som hjälper till att agglomerera små fibrer för att förhindra förlust av fibrer)
 • Beläggningskemikalier (för att hjälpa till att kontrollera kräppningen av pappret och göra det mjukt och absorberande)

I syfte att återanvända rester från tillverkningen och utnyttja återvunna fibrer använder vi:

 • Massahjälpmedel (kemikalier som hjälper till att göra om våtstarkt papper till massa)
 • Flockningskemikalier (som hjälper till att rensa bort bläck och fillers från återvunnet papper)
 • Blekmedel (för att göra massa från återvunnet papper ljusare)

Under rengöringen av vårt avloppsvatten använder vi flockningsmedel och näringsämnen för biologisk behandling för att säkerställa att kvaliteten på grundvatten och i vattendrag inte påverkas negativt av våra fabriker.

Kontakt med livsmedel

Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, såsom bekräftats genom externt godkännande som genomförs av tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.

Miljöcertifieringar

Denna produkt är certifierad med EU Ecolabel och FSC®.

Förpackning

​Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja

Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum

Utfärdandedatum: 2018-12-07

Revisionsdatum: 2020-01-16

Produktion

Denna produkt tillverkas på bruket i HONDOUVILLE, FR vilket är cerifierat i enlighet med BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 9001 och OHSAS 18001.

Avyttring/destruktion av produkt

Denna produkt används för personlig hygien såväl som i industriella processer. I industriella processer kan produkten eventuellt kontamineras med olika substanser under användningen. Detta avgör hur den använda produkten ska hanteras/avyttras/destrueras. Själva produkten är lämplig för förbränning. Om den används i industriella processer kontakta lokala myndigheter före destruktion. När produkten används för personlig hygien kan den avfallshanteras tillsammans med hushållsavfallet.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige

Välj en dispenser

Bild
Produkter
Artikelnummer
Färg

Tork Reflex® Dispenser Centrummatad, M4

Artikelnummer 473190

Tork Reflex® Dispenser Centrummatad, M4

Artikelnummer 473180

Tork Reflex® Bärbar Dispenser Starter Pack

Artikelnummer 473186

Alternativa produkter